§ 669 Elisa Oyj:lle vuokratun tontin 837-327-7607-2 sopimuksen jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:6763/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

1.11.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Are Oy on Elisa Oyj:n antamalla 11.1.2019 päivätyllä valtakirjalla anonut 225 m²:n suuruisen 31.1.2020 päättyvän tontin Vuores-7607-2 (837-327-7607-2) vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa jatkettavaksi. Tontilla sijaitsee matkaviestintukiasema.

Vuoden 2019 vuosivuokra on 337,78 euroa ja vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin.

Vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa voitaisiin jatkaa 1.2.2020 alkaen 10 vuodella siten, että sopimus päättyy 31.1.2030. Tässä yhteydessä sopimuksen perusvuokraa tulisi tarkistaa siten, että se olisi 1.2.2020 alkaen 18,00 euroa (tämän hetkinen vuosivuokra 350,64 euroa). Muut sopimusehdot pysyisivät ennallaan.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Elisa Oyj:lle vuokratun 225 m²:n suuruisen tontin Vuores-7607-2 (837-327-7607-2) vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa jatketaan 10 vuodella siten, että sopimus päättyy 31.1.2030.

Alueelle vahvistetaan 1.2.2020 alkaen elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 18,00 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 350,64 euroa) muiden vuokraehtojen pysyessä ennallaan.

 

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere