§ 510 Elisa Oyj:lle vuokratun tukiaseman paikan sopimuksen jatkaminen tilasta Juopo RN:o 1:144

Lataa  Kuuntele 

TRE:4019/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

25.6.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi                                            

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Are Oy on Elisa Oyj:n toimeksiannosta anonut noin 504 m²:n suuruisen 30.9.2019 päättyvän matkaviestintukiaseman tilasta Juopo RN:o 1:144 (837-505-1-144-V0003) vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa jatkettavaksi.

Vuoden 2019 vuosivuokra on 545,44 euroa ja vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin.

Vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa voitaisiin jatkaa 1.10.2019 alkaen 10 vuodella siten, että sopimus päättyy 30.9.2029. Tässä yhteydessä sopimuksen perusvuokraa tulisi tarkistaa siten, että se olisi 1.10.2019 alkaen 32,20 euroa (tämän hetkinen vuosivuokra 627,26 euroa). Muut sopimusehdot pysyisivät ennallaan.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.            

Päätös

Elisa Oyj:lle vuokratun noin 504 m²:n suuruisen matkaviestintukiaseman paikan tilasta Juopo RN:o 1:144 (837-505-1-144-V0003) vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa jatketaan 10 vuodella siten, että sopimus päättyy 30.09.2029.

Alueelle vahvistetaan 1.10.2019 alkaen elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi yhteensä 32,20 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 627,26 euroa) muiden vuokraehtojen pysyessä ennallaan.

 

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere