§ 582 Elisa Oyj:n tele- ja laitetilavuokrasopimuksen muuttaminen os. Aleksis Kiven katu 14-16

Lataa  Kuuntele 

TRE:5506/02.07.03/2019

Päätöspäivämäärä

9.9.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tila-asiantuntija Jori Komulainen, puh. 040 359 2295, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Elisa Oyj:lle on vuokrattu 6.9.2001 päivätyllä sopimuksella laitetilaa Tampereen kaupungin virastotalosta os. Aleksis Kiven katu 14-16 sekä oikeus sijoittaa antennilaitteita rakennuksen katolle. Vuokrasopimuksen mukaisesti vuokralaisella on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle, jolle vuokralaisen tässä sopimuksessa määritelty toiminta mahdollisesti siirtyy. Sopimuksen tekohetkellä vuokralainen on ollut Oy Radiolinja Ab.

Elisa Oyj hakee 14.6.2019 päivätyllä asennussuunnitelmalla oikeutta asentaa syksyn 2019 aikana uusia laitteita katolle sekä tehdä laitemuutoksia laitetilassa. Katolla antennitelineen molemmille puolille lisätään uudet kattomastot, joihin asennetaan antennit ja laitetilassa tehdään konfiguraatio- ja kytkentämuutoksia. Asennussuunnitelman on hyväksynyt Tampereen Tilapalvelut Oy. Ennen työn suoritusta Elisan on toimitettava tarvittavat turvallisuussuunnitelmat kiinteistön ylläpitoyksikölle, joka yhteen sovittaa työt tarpeen mukaan.

Laitemuutoksien myötä laitemäärä kasvaa hieman nykyisestä ja nostaa niiden kuluttamaa kokonaisenergian määrää. Sähkönkulutus laskutetaan voimassa olevan sopimuksen mukaan toteuman perusteella.

Laite- ja asennusmuutoksien myötä vuokran määrää tulee tarkistaa aiemmin sovitusta. Uudeksi vuokraksi suhteessa muutoksiin saadaan 2 000,00 euroa vuodessa, johon lisätään arvonlisävero. Muilta osin vuokrasopimuksen ehtoihin ei ole tarvetta tehdä muutoksia.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Elisa Oyj:n 6.9.2001 allekirjoitettua sopimusta muutetaan siten, että telelaitemuutoksien myötä vuosivuokra on 2 000,00 euroa niiden toteutusajankohdasta alkaen ja oikeus tilakäyttöön on asennussuunnitelman mukaisille laitteille ja antenneille. Muilta osin vuokrasopimus jatkuu ennallaan.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere