§ 75 Elvalan Tennis Oy:n sopimuksen jatkaminen yleiseltä alueelta Kaarilan kaupunginosan puistot 210P

Lataa  Kuuntele 

TRE:6616/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

4.2.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Elvalan Tennis Oy on anonut Kaarilan kaupunginosassa sijaitsevan noin 800 m²:n suuruisen tenniskenttäalueen 31.3.2021 päättyvän vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa jatkettavaksi. Alue kuuluu kiinteistöön Kaarilan kaupunginosan puistot 210P (837-210-9903-0-V0003). Vuoden 2021 vuokra on 381,38 euroa ja perusvuokra 19,32 euroa. 

Kaavoitusyksiköllä ei ole huomauttamista vuokrasopimuksen voimassaoloajan jatkamisen suhteen, joten voimassaoloaikaa tulisi jatkaa viidellä vuodella 31.3.2026 asti.

Sopimuksen jatkamisen yhteydessä vuokraa tulisi tarkistaa siten, että alueelle vahvistettaisiin 1.4.2021 alkaen elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 22,22 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 438,62 euroa). Muut vuokraehdot pysyisivät ennallaan.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Elvalan Tennis Oy:lle yleiseltä alueelta Kaarilan kaupunginosan puistot 210P (837-210-9903-0-V0003) tenniskenttäalueeksi vuokratun noin 800 m²:n suuruisen alueen 31.3.2021 päättyvän vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa jatketaan 1.4.2021 – 31.3.2026.

Alueelle vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951=100) sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 22,22 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 438,62 euroa). Muut vuokraehdot pysyvät ennallaan.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere