§ 341 Ely-keskuksen tarjouksen ja Vaiverosuon rauhoitusmääräysten hyväksyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:4401/11.01.03/2017

Päätöspäivämäärä

24.4.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Metsätalouspäällikkö Anne Tuominen, puh. 050 517 7053, etunimi.j.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunginhallitus päätti 19.6.2017 §:ssä 422 ympäristö- ja rakennusjaoston esityksestä 6.6.2017 §.ssä 83, että Teiskon Vaiverosuolle haetaan Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rauhoituspäätös luonnonsuojelulain edellyttämällä tavalla.

Kiinteistötoimi on hakenut korvausta ELY-keskukselta Vaiverosuon rauhoittamisesta aiheutuvasta taloudellisen hyödyn menetyksestä. Haettava korvaus perustuu puustoarvioon, jossa taloudellinen hyödyn menetys on arvoitu 86 732 euroksi. Ympäristöministeriön ohjeen mukaan kunnille maksettava korvaus voi olla enintään 50 % alueen metsätalousarvosta. Vaiverosuo on yleiskaavassa merkitty virkistysalueeksi. ELY-keskus arvioi tarjouksessaan, että virkistysalueen metsätaloudellinen hyödynnettävyys on alhaisempi kuin normaalin metsätalousmaan. ELY-keskuksen tarjous Vaiverosuon rauhoittamisesta yksityismaan suojelualueeksi on 36 500 euroa, joka on 42 % arvioidusta taloudellisen hyödyn menetyksestä.

Kaupunginhallituksen päätöksen perusteella Ely-keskus ja ympäristönsuojelu ovat neuvotelleet alueelle rauhoitusmääräykset. Rauhoitusmääräykset vahvistetaan, kun ELY-keskus tekee alueen suojelusta rauhoituspäätöksen. Alueen rauhoitusmääräykset on lueteltu ELY-keskuksen valmistelemassa päätösluonnoksessa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rakennusten sekä niihin liittyvien tilojen ja alueiden sekä luonnonvarojen myymisestä tai muusta luovuttamisesta sekä hankkimisesta enintään 10 vuodeksi, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000.

Päätös

Hyväksytään Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tekemä 36 500 euron arvoinen tarjous Teiskon Vaiverosuon rauhoittamisesta yksityismaan suojelualueeksi ja Vaiverosuon rauhoitusmääräykset.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere