§ 553 Ennakkolausunto etuosto- oikeuden käyttämisestä kiinteistökaupassa

Lataa  Kuuntele 

TRE:1161/02.06.02/2019

Päätöspäivämäärä

16.8.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh 050-346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus on päätöksellään 2.2.2004 § 61 siirtänyt päätösvaltaansa etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisessä kiinteistöjohtajalle.

Kaupunki voi kiinteistöomistajan/ostajan kirjallisesta pyynnöstä etukäteen ilmoittaa, että se ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan. (EtuostoL 8 §).

Tampereen kaupungilla olisi etuostolain mukaan etuosto-oikeus seuraavassa kiinteistökaupassa:

Kaupan kohde                 1/2 osuus tilasta Naistenkallio RN:o 1:479 (kiinteistötunnus 837-722-1-479)  

Sijainti:                             Kolunkylä   

Pinta-ala                          4,210 ha

Kauppahinta:                   75 000 euroa

Kaavoitustilanne:             Aitolahti- Teisko yleiskaava

Myyjä:                              *********

Ostaja:                             *********      

Kiinteistötoimi katsoo, ettei kaupungin etuosto-oikeuden käyttäminen tässä kaupassa olisi tarkoituksenmukaista mainituilla kauppaehdoilla.

Päätös

Alla selostetussa kiinteistökaupassa mainituilla ehdoilla kaupunki ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan.

Etuostolain 22 §:n 2 momentin nojalla tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere