§ 256 Ennakkolausunto etuosto-oikeuden käyttämisestä

Lataa  Kuuntele 

TRE:1469/02.06.02/2020

Päätöspäivämäärä

11.3.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh. 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus on päätöksellään 2.2.2004 § 61 siirtänyt päätösvaltaansa etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisessä kiinteistöjohtajalle.

Kaupunki voi kiinteistöomistajan kirjallisesta pyynnöstä etukäteen ilmoittaa, että se ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan. (EtuostoL 8 §). Ilmoitus sitoo kaupunkia kahden vuoden ajan.

Tampereen kaupungilla olisi etuostolain mukaan etuosto-oikeus seuraavassa kiinteistökaupassa:

Kaupan kohde                   Kiinteistö 837-233-3029-5 ja sillä sijaitsevat rakennukset

Sijainti:                               Teerivuorenkatu 28 Tampere

Pinta-ala                            30 329 m2

Kauppahinta:                     3.400.000 euroa

Kaavoitustilanne:               Asemakaava, TY-15 Teollisuusrakennusten-korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia.

Myyjä:                                Logicor (Space) Topco Oy               

 

Kiinteistötoimi katsoo, ettei kaupungin etuosto-oikeuden käyttäminen tässä kaupassa olisi tarkoituksenmukaista mainituilla kauppaehdoilla.

                                           

Päätös

Alla selostetussa kiinteistökaupassa mainituilla ehdoilla kaupunki ei tule käytämään etuosto-oikeuttaan.

Etuostolain 22 §:n 2 momentin nojalla tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere