§ 723 Ennakkolausunto etuosto-oikeuden käyttämisestä

Lataa  Kuuntele 

TRE:1469/02.06.02/2020

Päätöspäivämäärä

8.12.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh. 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus on päätöksellään 2.2.2004 § 61 siirtänyt päätösvaltaansa etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisessä kiinteistöjohtajalle.

Kaupunki voi kiinteistöomistajan kirjallisesta pyynnöstä etukäteen ilmoittaa, että se ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan. (EtuostoL 8 §). Ilmoitus sitoo kaupunkia kahden vuoden ajan.

Tampereen kaupungilla olisi etuostolain mukaan etuosto-oikeus seuraavassa kiinteistökaupassa:

 

Kaupan kohde                   Kiinteistö 837-713-1-116  ja sillä sijaitsevat vapaa-ajanrakennukset

Sijainti:                               Kapee

Pinta-ala                            11 887m2

Kauppahinta:                     20 000,00 euroa

Kaavoitustilanne:               Yleiskaava

         

Kiinteistötoimi katsoo, ettei kaupungin etuosto-oikeuden käyttäminen tässä kaupassa olisi tarkoituksenmukaista mainituilla kauppaehdoilla. Kohde on osoitettu yleiskaavassa pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi.

Etuostolain 21 §:ssä  säädetään, että päätökseen, jolla kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan, ei sovelleta, mitä kuntalain 92 §:ssä säädetään.

Etuostolain 22 §:n 2 momentin nojalla tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.                                  

Päätös

Alla selostetussa kiinteistökaupassa mainituilla ehdoilla kaupunki ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere