§ 484 Erään Vuoreksen tontin (837-327-7740-4) vuokrasopimuksen purkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:3624/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

5.8.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Jaana Rimpi-Muhonen, puh. 040 801 6777, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtajan 1. varahenkilö maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi, puh. 040 806 4007, etunimi.sukunimi@tampere.fi                                       

Päätöksen perustelut

Omakotitontti Vuores-7740-4 on alunperin vuokrattu kiinteistöjohtajan 20.5.2019, § 420 tekemällä päätöksellä. Vuokrasopimus on allekirjoitettu 10.6.2019 ja sopimus on voimassa 1.6.2019 - 31.5.2069.

Tontin haltijat ovat kirjeellään 1.7.2020 ilmoittaneet haluavansa luopua tontista.

Tontille ei ole haettu rakennuslupaa eikä rakentamista näin ollen ole aloitettu.

Vuokrasopimuksen päätyttyä tulee tonttia koskeva kiinnitys kuolettaa ja erityinen oikeus poistaa. Edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuvat 461,20 euron suuruiset kulut peritään vuokralaisilta. 

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Omakotitontin Vuores-7740-4 vuokrasopimus puretaan päättymään 31.7.2020.

Kyseistä tonttia koskeva kiinnitys kuoletetaan ja erityinen oikeus poistetaan.

Tontin haltijoilta peritään kiinnityksen kuolettamisesta ja erityisen oikeuden poistamisesta aiheutuneet yhteensä 461,20 euron suuruiset kulut.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi, kiinteistöjohtajan 1. varahenkilö

Organisaatiotieto

Tampere