§ 829 Eräiden kiinteistötoimen saatavien poistaminen kirjanpidosta ja perinnästä

Lataa  Kuuntele 

TRE:7880/02.05.05/2019

Päätöspäivämäärä

19.12.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Jaana Rimpi-Muhonen, puh. 040 801 6777, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin laskutus- ja perintäohjeiden mukaan tulee yli vuosi sitten erääntyneet saatavat poistaa tilinpäätöksestä. Pääsääntöisesti poistokirjauksen suorittaa Monetra Pirkanmaa Oy suoraan perintäyhtiöltä saadun aineiston mukaisesti.

Liitteen vanhat saatavat eivät kuitenkaan syystä tai toisesta ole olleet perintätoimiston luottotappioaineistossa mukana ja niiden osalta täytyy tehdä erillinen luottotappiointipäätös ennen tilinpäätöstä 31.12.2019.

Tulojäämätileistä ovat auki liitteessä mainitut saatavat. Liite on salainen julkisuuslain § 24 kohdan 23 nojalla.

Kiinteistöjohtajan toimivalta perustuu palvelualueen johtajan delegointiin 4.9.2019 § 104.

Päätös

Eräiden kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän vuoden 2018 maksusaatavat, yhteensä 31.590,01 euroa (sis. alv 426,65 euroa) poistetaan kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän kustannuspaikalta 135002.

Summaltaan yhteensä 11.510,30 euron suuruiset laskut poistetaan lisäksi perinnästä liitteessä mainitulla perusteella.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere