§ 47 Eteläpuiston päiväkodin ja koulun pää- ja arkkitehtisuunnittelun hankinta

Lataa  Kuuntele 

TRE:7050/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

26.1.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankearkkitehti Minna Tuominen, puh. 041 7300384, etunimi.h.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Eteläpuiston päiväkodin ja koulun pää- ja arkkitehtisuunnittelun valinnan minikilpailutus järjestettiin Tampereen kaupungin puitesopimuskumppaneiden kesken (Pää- ja arkkitehtisuunnittelun puitesopimus, Dno TRE: 6908/02.07.01/2019). Tarjouskilpailun ehdottomina kriteereinä oli kokemusta yhdestä vähintään 120 lapsen päiväkodin uudisrakennuksen suunnittelusta, kokemusta yhdestä vähintään 120 lapsen päiväkodin tai koulun uudisrakennuksen tai perusparannuksen ja laajennuksen suunnittelusta, kokemusta yhdestä julkisen uudisrakennuksen suunnittelusta keskustan ruutukaava-alueella sekä kokemusta kolmesta pihasuunnittelukohteesta.

Tarjouspyyntö lähetettiin 24.11.2020 seuraaville yrityksille: Arkkitehtitoimisto Tilatakomo Oy, Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy, LINJA ARKKITEHDIT Oy, BST Arkkitehdit Oy, Architecture Workshop Finland Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti- Set Oy, Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy, OOPEAA Office for Peripheral Architecture Oy, HIMLA arkkitehdit Oy, Raami Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Q'ark Oy, Studio Puisto Arkkitehdit Oy, Arkkitehdit MY Oy, Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy ja Arkkitehdit Kontukoski Oy. Tarjouspyyntöä tarkennettiin 25.11.2020.

Määräaikaan 14.12.2020 kello 12.00 mennessä tarjouksen jätti kuusi (6) yritystä: BST Arkkitehdit Oy, Raami Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy, OOPEAA Office for Peripheral Architecture Oy, HIMLA arkkitehdit Oy ja Arkkitehtitoimisto Tilatakomo Oy.
Tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. Pää- ja arkkitehtisuunnittelijan valinnan perusteena oli hinnaltaan halvin tarjous.

Hinnaltaan halvimman tarjouksen teki Arkkitehtitoimisto Tilatakomo Oy, jonka arvonlisäveroton tarjoushinta oli 154 890 euroa. Tarjousten avauspöytäkirja on tämän päätöksen liitteenä.

Tarjousasiakirjat ovat julkisia ja niitä säilytetään Tampereen kaupungin Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän tiloissa, Frenckellinaukio 2 B, 33101 Tampere.

Päätös

Tilataan Eteläpuiston päiväkodin ja koulun pää- ja arkkitehtisuunnittelu  Arkkitehtitoimisto Tilatakomo Oy:ltä (Y-tunnus 0892773-2).

Pää- ja arkkitehtisuunnittelun kustannukset maksetaan kustannuspaikalta  I1350_20_00009_4076437.

Kiinteistöjohtaja päättää Hs § 37 kohta 4) Irtaimen omaisuuden sekä palvelujen hankinta, luovuttaminen ja vuokraus sekä sopimusten hyväksyminen lautakunnan pavun mukaisesti.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere