§ 682 Finnpark Oy:n (P-Hämppi) maanvuokrasopimuksen osittainen muuttaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:6614/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

13.11.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh.040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Päätöksen perustelut

Finnpark Oy:lle on vuokrattu 1.9.2009 - 31.8.2062 maa-alueita Hämeenkadun, Koskikadun, Hatanpään valtatien, Suomen pankin aukion, Tuomiokirkonkadun, Rautatienkadun ja Itsenäisyydenkadun alapuolelta (837-111-9903-0, 837-117-299-2, 837-116-9906-0, 837-111-9901-0, 837-112-9901-0, 837-117-9901-0 ja 837-116-9901-0). Alueilla sijaitsee Finnpark Oy:n rakentama pysäköintilaitos. Vuokrakohde sijaitsee osittain myös edellä mainittujen kiinteistöjen maanpäällisellä alueella.

Kiinteistöistä 837-111-9901-0 (7760 m²) ja 837-112-9901-0 (781 m²) on muodostunut 3D-kiinteistö 837-111-5001-3001. Kiinteistö on merkitty rekisteriin 28.10.2020 ja projisoitu pinta-ala on 8541 m².

Tontti on LPA Autopaikkojen korttelialue.

Finnpark Oy on pyytänyt, että maanvuokrasopimus muutettaisiin kiinteistöjen 837-111-9901-0 ja 837-112-9901-0 osalta koskemaan 3D-kiinteistöä 837-111-5001-3001 ja pyytänyt, että vuokrasopimuksesta tehtäisiin siirtokelpoinen.

Vuokrasopimuksen kohta 16. tulisi muuttaa kuulumaan seuraavasti:

”Vuokralaisella on oikeus siirtää vuokraoikeus vuokranantajaa kuulematta kolmannelle. Vuokra-alueella olevien rakennusten omistusoikeutta ei saa luovuttaa vuokraoikeudesta erillään.

Siirronsaaja on velvollinen kirjauttamaan oikeutensa siten kuin maakaaressa (540/95) säädetään.”

Muut vuokraehdot pysyisivät ennallaan.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Finnpark Oy:lle pysäköintilaitosta varten vuokrattuja maa-alueita koskeva maanvuokravuokrasopimus muutetaan kiinteistöjen 837-111-9901-0 ja 837-112-9901-0 osalta koskemaan 3D-kiinteistöä 837-111-5001-3001.

Vuokrasopimuksen kohta 16. muutetaan kuulumaan seuraavasti:

”Vuokralaisella on oikeus siirtää vuokraoikeus vuokranantajaa kuulematta kolmannelle.

Vuokra-alueella olevien rakennusten omistusoikeutta ei saa luovuttaa vuokraoikeudesta erillään.

Siirronsaaja on velvollinen kirjauttamaan oikeutensa siten kuin maakaaressa (540/95) säädetään."

Muut vuokraehdot pysyvät ennallaan.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere