§ 502 Frenckellin myyntiä koskevaan tarjousvaiheeseen valitut toimijat

Lataa  Kuuntele 

TRE:4073/02.06.02/2019

Päätöspäivämäärä

25.6.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh. 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Frenckellin virastotalo kuuluu Tampereen kaupungin realisoitaviin kiinteistöihin. Frenckellin kiinteistöstä luopuminen kytkeytyy virastotalon tulevaan laajennukseen ja remonttiin. Kaupankohteena on vuokraoikeus kiinteistöön 837-102-7-8 ja kiinteistöllä sijaitseva vanha tehdasrakennus. Kohde myydään tarjousten perusteella ja myyntiprosessi on kaksivaiheinen (ilmoittautumis- ja  tarjoamisvaihe).

Ilmoittautumisvaihe:

Myyntiprosessin 1. vaihe (ilmoittautumisvaihe) alkoi 1.4.2019.

 

Tarjoajia pyydettiin toimittamaan:

 • alustava idea kohteen uudesta käyttötarkoituksesta
 • alustava kuvaus rahoituksen järjestämisestä
 • mahdolliset referenssit saman tyyppisten hankkeiden toteuttamisesta

 

Määräaikaan 5.6.2019 mennessä kohteesta annettiin  kolme ilmoittautumista. Ilmoittautuneita olivat Aare Invest Oy, Erikoissijoitusrahasto eQ Liikekiinteistöt ja Finesco Capital Oy/Skanska Talonrakennus Oy. Kaikki ilmoitukset täyttivät tarjousvaiheen valinnalle asetetut ehdot ja tällä perusteella heidät tulisi kutsua myyntiprosessin 2. vaiheeseen (tarjousvaihe).  Ilmoitusvaiheessa esitettiin seuraavia alustavia ideoita Frenckellin kiinteistön tulevasta käytöstä:

 

 

 • Hotelli- ja matkailutoimintaa
 • Ravintola- ja kahvilatoimintaa
 • Toimistotilaa
 • Kulttuuri/teatteritoimintaa
 • Korkeatasoista asumista jossain määrin
 • Vanhan kulttuuriympäristön, historian ja suojelunäkökulmien kunnioittaminen
 • Luoda avoin ja kiinnostava kohde matkailijoille ja kaupunkilaisille

Tarjousvaihe:

 

 • Valitut tarjoajat kutsutaan alustavaan suunnittelukokoukseen syyskuussa 2019.
 • Valittujen tarjoajien tulee toimittaa indikatiiviset tarjoukset 7.10.2019 mennessä.
 • Esitettyjen suunnitelmien perusteella 1 - 2 tarjoajalle myönnetään oikeus käydä kauppaneuvotteluita kaupungin kanssa.
 • Yhden tarjoajan kanssa solmitaan ehdollinen aiesopimus tammikuussa 2020.
 • Lopullinen kauppa pyritään tekemään vuoden 2021 loppuun mennessä kaavamuutosprosessin päätyttyä.
 • Tampereen kaupunki tulee kaupan yhteydessä tekemään käyttämistään tiloista vuokrasopimuksen vuoden 2023 loppuun asti (optio 1 v.).
 • Teatteri Frenckellin tilaan (n. 1 900 m2) tullaan Tampereen kaupungin toimistokäytön päättymisen yhteydessä tekemään uusi, määräaikainen 25 vuoden vuokrasopimus, jonka vuokravastuullinen sopijakumppani on Tampereen kaupunki.

 

 

Päätös

Tampereen kaupunki valitsee Frenckellin myyntiä koskevaan tarjousvaiheeseen seuraavat ilmoittautuneet tahot:

 • Aare Invest Oy
 • Erikoissijoitusrahasto eQ Liikekiinteistöt
 • Finesco Capital Oy/Skanska Talonrakennus Oy

 

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere