§ 448 H-Plus Oy yrityksen hakemukset määräaikaisesta vuokravapautuksesta koskien KH:n päätöstä 6.4.2020

Lataa  Kuuntele 

TRE:2260/02.04.03/2020

Päätöspäivämäärä

11.6.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tilapäällikkö Niko Suoniemi, puh. 040 806 2794, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunginhallitus päätti 6.4.2020 § 159 määräaikaisista vapautuksista joidenkin tilavuokrien maksuvelvollisuudesta koskien kaupungin ja valtion asettamia toimintarajoituksia tiloissa.

Kaupunginhallituksen päätöksessä todetaan, että liitteiden mukaisille yrityksille ja yhteisöille esitetyt vuokravapautukset sekä vuokranalennukset 31.5.2020 asti hyväksytään ja että muista päätöksen perusteluiden mukaisista vuokravapautuksista ja vuokranalennuksista päättää hakemuksesta toimivaltainen viranhaltija.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti vuokrahelpotukset koskevat niitä yrityksille ja yhteisöille vuokrattuja toimitiloja, jotka ovat kaupungin omien päätösten tai Suomen hallituksen päätösten nojalla suljettuja.

Kaupunginhallituksen päätöksen perusteluissa todetaan, että vuokravapautta yrityksille ja yhteisöille esitetään tilojen vuokralaiselle toiminnan järjestämisen esteen alkamisesta lukien 31.5.2020 saakka. Niiltä osin, kun vuokrat maaliskuulta ja huhtikuulta on laskutettu, kaupunki lähettää automaattisesti hyvityslaskun ja uuden laskun maaliskuulta siihen saakka, kun liitteessä esitetty vuokravapaus alkaa.

Esitetyn vuokravapauden aikana vuokralainen saa harjoittaa vuokrasopimuksen tarkoittamaa toimintaa, lukuun ottamatta valtion viranomaisten asettaman toimintakiellon alaista toimintaa.

Osalla kaupungin liiketilojen vuokralaisista vallitseva pandemiatilanne on vähentänyt asiakkaita merkittävästi. Kaupungin palvelu- ja päiväkeskukset ovat olleet suljettuina 18.3.2020 alkaen. Näissä toimii yksityisiä yrityksiä, joiden toiminta on kokonaan keskeytynyt tai asiakasmäärät ovat oleellisesti vähentyneet tilojen sulkemisen vuoksi. Lisäksi kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti kaupunki myöntää vuokraamiensa liikehuoneistojen osalta yrityksille huhtikuulta ja toukokuulta 50 % vuokra-alennuksen, jos vuokralaisilta on vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi vähentynyt asiakkaat merkittävästi.

Päätös sisältää liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Tällaisia ovat liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinoharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden (JulkL § 24).

Päätös

Vuokralaisen hakemuksien pohjalta vuokratilaa ei voida katsoa hallituksen päätöksessä tarkoitetuksi suljettavaksi tilaksi tai kaupungin hallituksen päätöksen 6.4.2020 § 159 tarkoittamaksi vuokranalennukseen oikeuttavaksi liiketilaksi, jossa asiakaskäynnit ovat koronatilanteen johdosta olennaisesti pienentyneet. Vuokranalennusta ei myönnetä.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere