§ 791 Haahtela kiinteistötietojärjestelmän ohjelmistotuotteita ja niiden käyttöoikeuksia koskeva muutossopimus

Lataa  Kuuntele 

TRE:8314/07.01.02/2018

Päätöspäivämäärä

21.12.2018

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tilapäällikkö Niko Suoniemi, puh. 040 806 2794, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen ja Haahtela-kehitys Oy:n välillä on tehty 10.6.2009 sopimus Haahtela Kiinteistötieto ja Haahtela RES kiinteistötietojärjestelmien ohjelmistotuotteista. 

Sopimusta on tarpeen päivittää EU:n tietosuojauudistuksen sekä Tampereen kaupungin organisaatiomuutoksen johdosta. Tampereen kaupunki uudisti organisaatiotaan 1.1.2017 alkaen. Organisaatiomuutoksen seurauksena Tilakeskus liikelaitoksen tilaomaisuus ja joitakin omaisuuden hallintaan liiittyviä tehtäviä siirtyi Tampeeen kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelle kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmään 1.1.2018 alkaen. Kaupunginvaltuusto päätti 2.10.2017 perustaa Tampereen Tilapalvelut Oy:n ja myydä Tampereen tilakeskus liikelaitoksen liiketoiminnan perustettavalle yhtiölle. Tampereen Tilapalvelut Oy on Tampereen kaupungin omistama in house -yhtiö, jolta kaupunki voi ilman julkista kilpailutusta hankkia tarvitsemiaan palveluita. Tilakeskus liikelaitoksessa oleva tilaomaisuus jäi kaupungin omistukseen ja siirtyi kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän hoidettavaksi.

Pääsopimusta muutetaan siten, että tämän muutossopimuksen liiitteenä olevat henkilötietojen käsittelyä koskevat ehdot tulevat erottamattomaksi osaksi pääsopimusta. Jos pääsopimuksen ja henkilötietojen käsittelyä koskevien ehtojen välillä on ristiriita, sovelletaan ensisijaisesti viimeksi mainittuja ehtoja.

Pääsopimuksen oikeudet ja velvollisuudet Haahtela Kiinteistötiedon osalta siirtyy kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka- palveluryhmälle, maksuvelvollisuus 50 % pääsopimuksen mukaisista vuotuisista ylläpitomaksuista. Haahtela RESin osalta oikeudet ja velvollisuudet siirtyy Tampereen Tilapalvelut Oy:lle, maksuvelvollisuus 50 % pääsopimuksen mukaisista vuotuisista ylläpitomaksuista.  

Kaikilta muilta osin noudatetaan pääsopimuksen mukaisia ehtoja.

Päätös

Hyväksyn ja allekirjoitan Haahtela -kehitys Oy:n kanssa tehtävän Tampereen kaupungin tilaomaisuuden hallinnointiin liittyvän Haahtela Kiinteistötieto ja Haahtela RES ohjelmistotuotteita ja niiden käyttöoikeuksia koskevan muutossopimuksen.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere