§ 63 Haastehakemus huoneenvuokrasaatavaa ja häätöä koskevassa asiassa

Lataa  Kuuntele 

TRE:314/03.07.02/2019

Päätöspäivämäärä

14.1.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Kim Pråhl, puh. 040 639 7576, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin ja vuokralaisen välille solmittu vuokrasopimus on purettu kiinteistöjohtajan päätöksellä 11.12.2018 päättymään välittömästi. Vuokralainen ei edellä mainitusta huolimatta ole vapaaehtoisesti suostunut poistumaan asunnosta, minkä johdosta Tampereen kaupungin tulee hakea asiassa häätötuomiota käräjäoikeudelta. Vastaaja ei ole vuokrasuhteen aikana tai sen päättymisen jälkeen maksanut vuokrasopimuksen mukaisia vuokramaksuja. Vastaaja tulee velvoittaa poistumaan asunnosta välittömästi asuinhuoneiston vuokraamisesta annetun lain 8 luvun 61 §:n mukaisten vuokranmaksuvelvollisuuden laiminlyönnin sekä epäasiallisen ja häiritsevän elämän asunnossa viettämisen sekä asunnon huonon hoitamisen johdosta.

Päätös

Päätän, että kaupunki hakee liitteessä esitettyjä huoneenvuokra-saataviaan ja häätöä oikeusteitse.

Lakimies Kim Pråhl valtuutetaan allekirjoittamaan ja jättämään haastehakemus käräjäoikeuteen.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere