§ 464 Hakemukset määräaikaisista vuokravapautuksista koskien KH:n päätöstä 27.4.2020.

Lataa  Kuuntele 

TRE:2260/02.04.03/2020

Päätöspäivämäärä

26.6.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tilapäällikkö Niko Suoniemi, puh. 040 806 2794, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Vallitseva poikkeustilanne ja valtion sekä kaupungin toimenpiteet COVID-19-taudin hallitsemattoman leviämisen ehkäisemiseksi vaikuttavat kaupungin hallinnoimien torien ja kaupunkialueella olevien myyntipaikkojen vuokralaisten toimintaan. Kaupunginhallitus päätti 27.4.2020 § 187, että myös terassien maa-alueiden vuokralaisille voidaan myöntää vapautus maanvuokran maksamisesta osin tai kokonaan, kuitenkin enintään 3 kuukauden ajalta, jos se on korona-epidemiasta johtuvista syistä erityisen perusteltua. Maksuvapautuksen myöntäminen edellyttää, että vuokralainen pystyy näyttämään, että tilanteella on ollut merkittävä vaikutus yrityksen liikevaihtoon tai, että sillä on ollut muu erityisen merkittävä negatiivinen vaikutus yrityksen toimintaedellytyksiin.

Hakemukset tuli jättää 31.5.2020 mennessä kaupungin julkaiseman e-lomakkeen kautta. Hakemukseen tuli liittää vuokravapautuksen edellytysten varmentamiseksi tarvittavat liitteet. Määräaikaan mennessä jätettiin 21 hakemusta. Kaupunki pidättää oikeuden periä maksusta mahdollisesti vapautetut maanvuokrat viivästyskorkoineen takaisin, jos maanvuokralaisen antamat tiedot osoittautuvat vastaisuudessa virheellisiksi. Kaupunginhallituksen 27.4.2020 § 187 päätöksen mukaisesti vuokravapautuksista päättää hakemuksesta kiinteistöjohtaja.

Vuokravapautusten osalta kysymys liittyy sopimussuhteeseen ja siinä ilmenneeseen ulkoiseen sopimushäiriöön. Vallitseva tilanne, tehdyt päätökset ja linjaukset ovat johtaneet vuokralaisten osalta siihen, etteivät he olennaisilta osin pysty käyttämään vuokrakohdetta siihen tarkoitukseen, mihin kohde on Tampereen kaupungilta vuokrattu. Vuokravapautuksissa kyse ei ole valtiontuen antamisesta, vaan sopimusoikeudellisesta toimenpiteestä olosuhteiden olennaisessa muutostilanteessa. Valtiontuen kannalta huomionarvoista ovat myös EU:n toimet ja linjaukset, erityisesti Komission tiedonanto Brussels, 19.3.2020 C(2020) 1863, jonka mukaan jäsenvaltioissa voidaan ottaa käyttöön tukiohjelma tai tukiohjelmia, joiden puitteissa voidaan myöntää yhdelle yritykselle tukea enintään 800.000 euroa. Tukea voidaan myöntää suorina avustuksina, takaisin maksettavina ennakkoina sekä verotuen muodossa kyseisen yrityksen mihin tahansa kustannuksiin.

Päätös

Hyväksytään liitteessä osoitetut määräaikaiset vuokravapaudet ja vuokra-alennukset liitteessä mainituille yrityksille ja toimijoille kaupunginhallituksen 27.4.2020 § 187 päätöksen mukaisesti.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere