§ 472 Hakemus määräaikaisesta vuokravapautuksesta koskien KH:n päätöstä 27.4.2020

Lataa  Kuuntele 

TRE:2260/02.04.03/2020

Päätöspäivämäärä

3.7.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Erja Parkkali, puh. 050 517 7052, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Vallitseva poikkeustilanne ja valtion sekä kaupungin toimenpiteet COVID-19-taudin hallitsemattoman leviämisen ehkäisemiseksi vaikuttavat kaupungin hallinnoimien torien ja kaupunkialueella olevien myyntipaikkojen vuokralaisten toimintaan. Kaupunginhallitus päätti 27.4.2020 § 187, että myös torien ja myyntipaikkojen vuokralaisille voidaan myöntää vapautus maanvuokran maksamisesta osin tai kokonaan, kuitenkin enintään 3 kuukauden ajalta, jos se on korona-epidemiasta johtuvista syistä erityisen perusteltua. Maksuvapautuksen myöntäminen edellyttää, että tontinvuokralainen pystyy näyttämään, että tilanteella on ollut merkittävä vaikutus yrityksen liikevaihtoon tai, että sillä on ollut muu erityisen merkittävä negatiivinen vaikutus yrityksen toimintaedellytyksiin.

Hakemukset tuli jättää 31.5.2020 mennessä kaupungin julkaiseman e-lomakkeen kautta. Hakemukseen tuli liittää vuokravapautuksen edellytysten varmentamiseksi tarvittavat liitteet. Määräaikaan mennessä jätettiin 16 hakemusta. Yksi hakemus jätettiin määräajan jälkeen, kun siihen oli saatu tarvittava liite. Liitteen puuttumiselle on annettu hyväksyttävä perustelu. Kaupunki pidättää oikeuden periä maksusta mahdollisesti vapautetut maanvuokrat viivästyskorkoineen takaisin, jos maanvuokralaisen antamat tiedot osoittautuvat vastaisuudessa virheellisiksi.

Vuokravapautusten osalta kysymys liittyy sopimussuhteeseen ja siinä ilmenneeseen ulkoiseen sopimushäiriöön. Vallitseva tilanne, tehdyt päätökset ja linjaukset ovat johtaneet vuokralaisten osalta siihen, etteivät he olennaisilta osin pysty käyttämään vuokrakohdetta siihen tarkoitukseen, mihin kohde on Tampereen kaupungilta vuokrattu. Vuokravapautuksissa kyse ei ole valtiontuen antamisesta, vaan sopimusoikeudellisesta toimenpiteestä olosuhteiden olennaisessa muutostilanteessa. Valtiontuen kannalta huomionarvoista ovat myös EU:n toimet ja linjaukset, erityisesti Komission tiedonanto Brussels, 19.3.2020 C (2020) 1863, jonka mukaan jäsenvaltioissa voidaan ottaa käyttöön tukiohjelma tai tukiohjelmia, joiden puitteissa voidaan myöntää yhdelle yritykselle tukea enintään 800.000 euroa. Tukea voidaan myöntää suorina avustuksina, takaisin maksettavina ennakkoina sekä verotuen muodossa kyseisen yrityksen mihin tahansa kustannuksiin.

Myönnettävän maksuvapautuksen arvonlisäveroton kokonaismäärä on 525 euroa.

Kaupunginhallituksen 27.4.2020 § 187 päätöksen mukaisesti vuokravapautuksista päättää kiinteistöjohtaja.

Päätös

Hyväksytään Tammelantorin vuokralaiselle Panco Enterprise Oy (1053010-1) vuokravapautus touko- ja kesäkuulta kaupunginhallituksen 27.4.2020 § 187 päätöksen mukaisesti.

Hakemuksessa olleen heinäkuun osalta rajoitukset ovat lieventyneet, eikä vuokranalennukselle ole vastaavaa perustetta.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere