§ 732 Hallinnonluovutusmuistion hyväksyminen, Härmälänrannan kortteli 1907

Lataa  Kuuntele 

TRE:7275/10.02.01/2020

Päätöspäivämäärä

10.12.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 13.4.2015 § 92 hyväksynyt Tampereen kaupungin, Suomen Osatontti Ky:n ja Skanska Talonrakennus Oy:n välisen, asemakaavamuutokseen nro 8388 liittyvän, 6.2.2014 allekirjoitetun ehdollisen vaihtokirjan. Asemakaavan muutos nro 8388 kohdistui Suomen Osatontti Ky:n omistamaan ja Skanska Talonrakennus Oy:n hallitsemaan 140 023 m2 suuruiseen teollisuustonttiin Härmälä-930-1.

Hallintaoikeus luovutuksen kohteena oleviin alueisiin on vaihtokirjan ehtojen mukaisesti siirtynyt kaupungille vaiheittain. Hallintaoikeus siirtyy kaupungille kussakin vaiheessa, kun toteuttaja on purkanut kaupungille siirtyviltä alueilta kaikki rakennukset ja rakenteet ja kun alueet on puhdistettu Pirkanmaan ELY-keskuksen päätöksen 1.7.2011 (PIRELY/322/0700/2010) mukaisesti, kuitenkin vähintään asuntokäyttöön tarkoitetun tontin tasoon, mikäli edellä mainitussa päätöksessä ei ole edellytetty tätäkin puhtaampaa tasoa.

Kiinteistöjohtajan päätöksillä 29.3.2016 § 115, 9.10.2016 § 97 ja 14.12.2016 § 279 on Skanska Talonrakennus Oy:n hakemuksesta myönnetty jatkoaikaa hallintaoikeuden  siirtymiselle. 18.12.2017 kiinteistöjohtajan päätöksellä on hyväksytty hallinnan luovutusmuistio, minkä perusteella kortteliin Härmälä-1909 kuuluva määräala on siirtynyt kaupungille ja muiden alueiden  hallinta sovittu siirrettäväksi kaupungin omistukseen viimeistään 31.12.2018.

11.12.2018 Skanska Talonrakekennus Oy on hakemuksellaan pyytänyt, että vielä luovuttamatta olevat alueet voitaisiin siirtää viimeistään kuukauden  kuluessa siitä, kun alueen maaperän puhdistusta koskeva ELY-lausunto on lainvoimainen. Alueen pohjavedessä on ollut haitta-aineita, joiden pitoisuuksia ja vaikutuksia on selvitetty ja tuolloin on oltu käsityksessä, että ELY-keskuksen lausunto valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä.

Kiinteistöjohtajan päätöksellä 3.12.2019 § 756 Tampereen kaupunki on hyväksynyt Skanska Talonrakennus Oy:n hakemuksen mukaisen jatkoajan vaihtokirjan vielä luovuttamattomien alueiden hallintaoikeuden siirtymiselle siten, että alueet luovutetaan viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun alueen maaperän puhdistusta koskeva ELY-lausunto on lainvoimainen.

ELY-keskuksen lausunnon 3.11.2020 perusteella korttelin 1907 maaperään jääneet pitoisuudet eivät aiheuta haittaa tuleville toiminnoille. Kortteliin voidaan sallia kaavanmukaista asuinrakennusta, edellyttäen, että alueelle sijoitettaviin maanvastaisiin asuinrakennuksiin toteutetaan radonputkistot ja varaus koneelliselle ilmanpoistolle radonpurkistoista. 

Pirkanmaan ELY-keskus on antanut 12.4.2019 päätöksen (PIRELY/806/2019) Härmälänrannan pilaantuneen pohjaveden puhdistamisesta sekä päätöksen 29.11.2019 pohjaveden puhdistamista koskevasta muutosesityksestä ja tarkkailusuunnitelmasta sekä edelleen 12.10.2020 päätöksen päivitettyjen pohjaveden ja huokosilman tarkkailusuunnitelmien hyväksymisestä.

Liitteenä olevan, 2.12.2020 ja 3.12.2020 allekirjoitetun hallinnanluovutusmuistion hyväksymisen jälkeen kaikki 6.2.2014 vaihtokirjan mukaiset alueet on siirretty Tampereen kaupungin hallintaan.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Tampereen kaupunki hyväksyy liitteenä olevan 2.12.2020 ja 3.12.2020 allekirjoitetun hallinnanluovutusmuistion. 

Hallintaoikeus muistion kohteena oleviin maa-alueisiin siirtyy Tampereen kaupungille 15.12.2020.

Hallinnanluovutuksen jälkeen kaikki 6.2.2014 allekirjoitetun vaihtokirjan mukaiset alueet on siirretty Tampereen kaupungin hallintaan.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere