§ 568 Härmälänrannan pohjaveden riskienhallintasopimus

Lataa  Kuuntele 

TRE:5356/11.03.00/2019

Päätöspäivämäärä

30.8.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistökehityskoordinaattori Katariina Rauhala, puh. 040 159 8808, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Cargotec Finland Oy on myynyt Suomen Osatontti Ky:lle sekä Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Tampereen Härmälänranta II:lle Härmälänrannassa sijaitsevat kiinteistöt 837–301-930-1 ja 604–412-1-319 niillä sijaitsevine rakennuksineen 17.9.2010 päivätyllä kauppakirjalla. Edellä mainituista kiinteistöistä on jo myyty alueita eri tahoille. Skanska Talonrakennus Oy on toiminut alueen toteuttajana ja omistaa nykyisin suoraan tai omistamiensa yhtiöiden kautta kortteleissa 1901-1902, 1904-1906 sekä 1908 sijaitsevat tontit ja Tampereen kaupunki omistaa korttelit 1903 sekä 1907 sekä yleiset alueet, jota tämän päätöksen liitteenä oleva sopimus koskee.

Alueelle rakennetaan asuinkerrostaloja. Aikaisemman teollisen toiminnan seurauksena alueen maaperään ja pohjaveteen on päässyt haitta-aineita. Alueen maaperä on puhdistettu ELY-keskuksen päätöksen mukaisesti. Cargotec Finland Oy:n teettämän riskinarvion perusteella tarvetta pohjaveden kunnostamiselle ei ole. Sen varmistamiseksi, ettei haitta-aineista aiheudu pitkälläkään aikavälillä haittaa terveydelle tai ympäristölle, Cargotec Finland Oy tulee toteuttamaan alueella määräaikaisen pohjaveden puhdistushankkeen, jonka tavoitteena on haitta-aineiden määrän vähentäminen alueen pohjavedessä. 

Liitteen sopimuksella osapuolet sopivat alueen riskienhallintatoimenpiteisiin liittyvistä vastuista ja velvoitteista sekä siitä, kuinka osapuolten oikeudet ja velvoitteet tulee siirtää uusille rakennuksenomistajille eli asunto-osakeyhtiöille ja muille mahdollisille tahoille.

Hallintosäännön 37§:n kohdan 6 mukaan asian päättää kiinteistöjohtaja.

Päätös

Härmälänrannan pohjaveden riskienhallintasopimus (allekirjoitettu 27.8.2019) hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere