§ 746 Hatanpään huvilan osittainen vuokraaminen Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle

Lataa  Kuuntele 

TRE:7482/02.07.03/2020

Päätöspäivämäärä

16.12.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöpäällikkö Jyrki Miettinen, puh. 040 173 0234, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti 16.3.2020, että kaupungin ja Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (PSHP) mielenterveys- ja päihdepalvelut yhdistyvät. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri hyväksyi päätöksen omassa kokouksessaan 16.3. Integraatiossa osa Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluita siirtyy PSHP:n psykiatrian toimialueen vastuulle vuoden 2021 alusta lähtien. 

Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ovat neuvotelleet vuokrasopimuksen Hatanpään huvilan (rak. nro 43)tilojen vuokraamisesta, osoitteesta Hatanpäänkatu 20, 33900 Tampere. Vuokrattavien tilojen yhteenlaskettu pinta-ala on noin 115 m2, josta jyvitettyjen yhteiskäyttötilojen osuus on 26 m2. Vuokrattavien tilojen käyttötarkoituksena on sosiaali- ja terveysalan toiminta. Tiloja ei ole tarkistusmitattu eikä vuokra ole pinta-alaperusteinen. Vuokrasopimus on määräaikainen ja voimassa 1.1.2021 – 31.7.2021. Sopimushetkellä vuokrakohteen pääomavuokra on 725,30 euroa kuukaudessa sisältäen tonttivuokran. 

Pääomavuokran lisäksi vuokralainen sitoutuu maksamaan ylläpitovuokraa, jota vastaan vuokranantaja järjestää kohteen ylläpitopalvelut vuokrasopimuksen liitteenä olevien vastuujakotaulukon ja palvelukuvauksen mukaisesti. Ylläpitovuokra on 676,40 euroa kuukaudessa. Vuokriin lisätään laskutettaessa kulloinkin voimassa oleva arvonlisäveron määrä. Muutoin vuokrasuhteessa noudatetaan liitteenä olevan vuokrasopimuksen ehtoja ja lakia liikehuoneistojen vuokrauksesta.

Sopimus jää hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle, koska julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016 hankintalaki) 9 § 1 momentin 1) kohdan mukaan lakia ei sovelleta maan, olemassa olevien rakennusten tai muun kiinteän omaisuuden hankintaan tai vuokraukseen.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Tampereen kaupunki vuokraa Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle tiloja Hatanpään huvilasta (rak. nro 43), osoitteessa Hatanpäänkatu 20, 33900 Tampere. Vuokrattavien tilojen käyttötarkoituksena on sosiaali- ja terveysalan toiminta. Hatanpään huvilan vuokrattavien tilojen yhteenlaskettu pinta-ala on noin 115 m2, josta jyvitettyjen yhteiskäyttötilojen osuus on 26 m2. Tiloja ei ole tarkistusmitattu eikä vuokra ole pinta-alaperusteinen. Vuokrasopimus on määräaikainen ja voimassa 1.1.2021 – 31.7.2021.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere