§ 759 Hatanpään puistosairaalan (rakennusosa K04) vuokraaminen määräajaksi Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle

Lataa  Kuuntele 

TRE:7730/02.07.03/2020

Päätöspäivämäärä

21.12.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöpäällikkö Jyrki Miettinen, puh. 040 173 0234, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtajan 1. varahenkilö, maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi, puh. 040 806 4007, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti 16.3.2020, että kaupungin ja Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (PSHP) mielenterveys- ja päihdepalvelut yhdistyvät. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri hyväksyi päätöksen omassa kokouksessaan 16.3. Integraatiossa osa Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluita siirtyy PSHP:n psykiatrian toimialueen vastuulle vuoden 2021 alusta lähtien. 

Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ovat neuvotelleet vuokrasopimuksen Hatanpään puistosairaalan (rak. nro 3568, rakennusosa K04) tilojen vuokraamisesta, osoitteesta Hatanpään puistokuja 8, 33900 Tampere. Vuokrattavien tilojen yhteenlaskettu pinta-ala on noin 1 287,6 m2, josta jyvitettyjen yhteiskäyttötilojen osuus on 181,5 m2. Vuokrattavien tilojen käyttötarkoituksena on sosiaali- ja terveysalan toiminta. Tiloja ei ole tarkistusmitattu eikä vuokra ole pinta-alaperusteinen. Vuokrasopimus on määräaikainen ja voimassa 1.1.2021 – 31.7.2021.

Sopimushetkellä vuokrakohteen pääomavuokra on 15 038,10 euroa kuukaudessa. Tonttivuokra on 423,62 euroa kuukaudessa. Pääoma- ja tonttivuokran lisäksi vuokralainen sitoutuu maksamaan ylläpitovuokraa, jota vastaan vuokranantaja järjestää kohteen ylläpitopalvelut vuokrasopimuksen liitteenä olevien vastuujakotaulukon ja palvelukuvauksen mukaisesti. Ylläpitovuokra on 3 381,24 euroa kuukaudessa.

Vuokriin lisätään laskutettaessa kulloinkin voimassa oleva arvonlisäveron määrä. Muutoin vuokrasuhteessa noudatetaan liitteenä olevan vuokrasopimuksen ehtoja ja lakia liikehuoneistojen vuokrauksesta.

Sopimus jää hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle, koska julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016 hankintalaki) 9 § 1 momentin 1) kohdan mukaan lakia ei sovelleta maan, olemassa olevien rakennusten tai muun kiinteän omaisuuden hankintaan tai vuokraukseen.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Tampereen kaupunki vuokraa Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle tiloja Hatanpään puistosairaalan (rak. nro 3568, rakennusosa K04), osoitteessa Hatanpään puistokuja 8, 33900 Tampere. Vuokrattavien tilojen käyttötarkoituksena on sosiaali- ja terveysalan toiminta. Hatanpään puistosairaalan vuokrattavien tilojen yhteenlaskettu pinta-ala on noin 1 287,6 m2, josta jyvitettyjen yhteiskäyttötilojen osuus on 181,5 m2. Tiloja ei ole tarkistusmitattu eikä vuokra ole pinta-alaperusteinen. Vuokrasopimus on määräaikainen ja voimassa 1.1.2021 – 31.7.2021.

Allekirjoitus

Maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi, kiinteistöjohtajan 1. varahenkilö

Organisaatiotieto

Tampere