§ 3 Hatanpään puistosairaalan tilojen määräaikainen vuokraaminen Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle äitiysultran käyttöön

Lataa  Kuuntele 

TRE:7683/02.07.03/2020

Päätöspäivämäärä

11.1.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöpäällikkö Jyrki Miettinen, puh. 040 173 0234, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä järjestelevät toimintojaan Hatanpään puistosairaalassa. Yksi vuodeosasto ja geriatrian poliklinikka siirtyvät takaisin Tampereen kaupungille Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä. Mielenterveys- ja päihdepalvelut siirtyvät Pirkanmaan sairaanhoitopiirille Tampereen kaupungilta. Äitiysultran toiminnot siirretään kevättalven 2021 aikana Kaupin kampukselle ja Hatanpään puistosairaalassa äitiysultran tilojen tarve vuonna 2021 on vain kolme kuukautta. 

Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ovat neuvotelleet Hatanpään puistosairaalan (rak. nro 3568) tilojen vuokraamisesta äitiysultran kayttöön, osoitteesta Hatanpään puistokuja 8, 33900 Tampere.

Vuokrattavien tilojen yhteenlaskettu pinta-ala on noin 508,1 m2, josta jyvitettyjen yhteiskäyttötilojen osuus on 71,6 m2. Vuokrattavien tilojen käyttötarkoituksena on sosiaali- ja terveysalan toiminta. Tiloja ei ole tarkistusmitattu eikä vuokra ole pinta-alaperusteinen. Vuokrasopimus on määräaikainen ja voimassa 1.1.2021 – 31.3.2021. Vuokrakohteen pääomavuokra on 5 934,70 euroa kuukaudessa ja tonttivuokra on 167,16 euroa kuukaudessa.

Pääomavuokran lisäksi vuokralainen sitoutuu maksamaan ylläpitovuokraa, jota vastaan vuokranantaja järjestää kohteen ylläpitopalvelut vuokrasopimuksen liitteenä olevien vastuujakotaulukon ja palvelukuvauksen mukaisesti. Ylläpitovuokra on 1 334,27 euroa kuukaudessa. Vuokriin lisätään laskutettaessa kulloinkin voimassa oleva arvonlisäveron määrä. Muutoin vuokrasuhteessa noudatetaan liitteenä olevan vuokrasopimuksen ehtoja ja lakia liikehuoneistojen vuokrauksesta.

Sopimus jää hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle, koska julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016 hankintalaki) 9 § 1 momentin 1) kohdan mukaan lakia ei sovelleta maan, olemassa olevien rakennusten tai muun kiinteän omaisuuden hankintaan tai vuokraukseen.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Tampereen kaupunki vuokraa Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle tiloja Hatanpään puistosairaalasta (rak. nro 3568), osoitteessa Hatanpään puistokuja 8, 33900 Tampere. Vuokrattavien tilojen käyttötarkoituksena on sosiaali- ja terveysalan toiminta. Hatanpään puistosairaalan vuokrattavien tilojen yhteenlaskettu pinta-ala on noin 508,1 m2, josta jyvitettyjen yhteiskäyttötilojen osuus on 71,6 m2. Tiloja ei ole tarkistusmitattu eikä vuokra ole pinta-alaperusteinen. Vuokrasopimus on määräaikainen ja voimassa 1.1.2021 – 31.3.2021.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere