§ 1 Helpotuksen myöntäminen saatavan suorittamisessa, Opiskelijan Tampere ry

Lataa  Kuuntele 

TRE:200/02.04.03/2021

Päätöspäivämäärä

11.1.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Asuntorahoitussihteeri Tarja Lampinen, puhelin 040 717 7686, sähköposti etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Opiskelijan Tampere ry on saanut vuosina 2013 ja 2014 projektitukea 14 075 euroa kansainvälisten opiskelijoiden asuttamisen ohjelmahankkeen (INT Housing program) toteuttamiseen. Takaisinmaksettavaa projektitukea myönnettiin 11 075 euroa vuonna 2013 (asuntojohtaja 29.8.2013 § 9) sekä 3 000 euroa vuonna 2014 (asuntojohtaja 30.7.2014 § 7).

Opiskelijan Tampere ry järjesti kokeiluluontoisesti kansainvälisten opiskelijoiden asuttamisjärjestelypalvelua. Asumista järjestettiin tamperelaisiin korkeakouluihin tuleville kansainvälisille vaihto-opiskelijoille vuokraamalla asuntoja tamperelaisilta asuntoyhteisöiltä ja yksityisiltä vuokranantajilta. Opiskelijan Tampere ry varusti kalustamattomat asunnot hankkimillaan peruskalusteilla ja jälleenvuokrasi asunnot vaihto-opiskelijoille. 

Asuttamispalvelun tukemiseen osallistui Tampereen kaupungin lisäksi Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto sekä Tampereen ammattikorkeakoulu. 

Opiskelijan Tampere ry pyysi joulukuussa 2020 tuen taksinmaksuaikataulun uudelleen sopimista. Ehdotuksen mukaan lainasta jäljellä oleva osuus 9 710,80 euroa  maksettaisiin takaisin tasalyhenteisesti viiden vuoden aikana (2021-2025) vuosittaisen tasalyhennyksen ollessa 1 942,16 euroa. Opiskelijan Tampere ry:n mukaan myös muiden hankkeen tukemiseen osallistuneiden kanssa on sovittu vastaavasta takaisinmaksuaikataulun muutoksesta.

Päätös

Opiskelijan Tampere ry:n kansainvälisten opiskelijoiden asuttamisen ohjelmahankkeen (INT Housing program) toteuttamiseen saaman lainan takaisinmaksuaikataulun muutos hyväksytään hakemuksen mukaisesti.

Kiinteistöjohtaja tekee päätöksen Hs § 37 kohta 12) Helpotuksen tai vapautuksen myöntäminen yksittäistapauksessa maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere