§ 758 Hervantajärvellä sijaitsevan omakotitontin maanvuokrasopimuksen purkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:7646/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

18.12.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Raija Laatio-Rimmi, puh. 040 800 4079, etunimi.sukunimi@tampere.fi, toimistosihteeri Jaana Rimpi-Muhonen, puh. 040 801 6777, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Omakotitontti Hervantajärvi-7314-1 on alunperin vuokrattu kiinteistöjohtajan 2.varahenkilön 17.10.2018 § 671 tekemällä päätöksellä. Vuokrasopimus on allekirjoitettu 30.11.2018 ja sopimus on voimassa 1.9.2018 - 31.8.2068.

Tontin haltija on kirjeellään 12.12.2020 ilmoittanut haluavansa purkaa sopimuksen.

Tontille ei ole haettu rakennuslupaa eikä rakentamista näin ollen ole aloitettu.

Vuokrasopimuksen päätyttyä tulee tonttia koskeva kiinnitys kuolettaa ja erityinen oikeus poistaa. Edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuvat kulut peritään vuokralaiselta.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Omakotitontin Hervantajärvi-7314-1 vuokrasopimus puretaan päättymään 31.12.2020.

Kyseistä tonttia koskeva kiinnitys kuoletetaan ja erityinen oikeus poistetaan.

Tontin haltijalta peritään kiinnityksen kuolettamista ja erityisen oikeuden poistamisesta aiheutuvat kulut.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere