§ 648 Hevimedia Oy:n mainoslaitepaikkoja koskevan vuokrasopimuksen jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:6447/10.00.04/2019

Päätöspäivämäärä

18.10.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Hevimedia Oy:lle on 18.6.2015 allekirjoitetun vuokrasopimuksen perusteella vuokrattu alla eritellyt kolme mainoslaitteiden paikkaa ajaksi 1.1.2015 - 31.12.2019.

  • 837-330-9903-0000-V0006 (Hatanpään Valtatie)
  • 837-108-0807-0012-V0003 (Paasikivenkatu)
  • 837-601-0002-0272-V0001 (Paasikiventie)

Mainoslaitepaikoista peritty vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin ja tämän hetkinen perusvuokra on 36,49 euroa/laitepaikka (vuosivuokra 710,83 euroa/laitepaikka).

Hevimedia Oy on ilmoittanut olevansa halukas jatkamaan mainoslaitepaikkojen vuokraamista. Käytyjen neuvottelujen perusteella nykyinen vuokrasopimus korvattaisiin uudella sopimuksella, joka olisi voimassa 1.1.2020 - 31.12.2020 välisen ajan, jonka jälkeen sopimus jatkuisi toistaiseksi voimassa olevana kolmen kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin. Mainospaikoille tulisi vahvistaa uusitut luovutusehdot ja vuokrata paikat Hevimedia Oy:lle. Vuokran määrityksessä on huomioitu vastaavat kaupungin vuokraamat kohteet.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi.

Päätös

Tampereen kaupungin ja Hevimedia Oy:n välistä vuokrasopimusta kolmesta mainoslaitepaikasta jatketaan uudella vuokrasopimuksella ja uusituin vuokraehdoin. Vuokra-aika on 1.1.2020- 31.12.2020, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi kolmen kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin.

Mainoslaitepaikkojen vuoden 2020 vuosivuokraksi vahvistetaan 968 euroa/laitepaikka ja elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 1.1.2021 alkaen 49,66 euroa/laitepaikka. Vuokraan lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan verokannan mukaisesti. Muutoin vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia vuokraehtoja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere