§ 569 Hirvikatu 10:ssä sijaitsevan rakennuksen vuokrasopimuksen uusiminen - vuokralainen Pispalan kulttuuriyhdistys ry

Lataa  Kuuntele 

TRE:5480/02.07.03/2020

Päätöspäivämäärä

29.9.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöpäällikkö Teemu Alavenetmäki, puh. 041 730 1631, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistöjohtajan päätöksellä § 384 15.9.2015 Pispalan kulttuuriyhdistys ry:lle (2283251-0) on vuokrattu tontilla Tahmela-1046-1, os. Hirvikatu 10 (837-215-1046-0001-V0001) sijaitseva rakennus kulttuuritoimintaa varten. Vuokra-aika on alkanut 1.10.2015 ja sovittu päättymään 30.9.2020.

Tampereen kaupunki ja Pispalan kulttuuriyhdistys ry on neuvotellut vuokrasuhteen jatkamisesta uudella viiden (5) vuoden vuokra-ajalla alkaen 1.10.2020 ja päättyen 30.9.2025. Vuokra-ajan jatkamisesta neuvotellaan puolivuotta ennen sopimuksen päättymistä. Vuokran määrä olisi 2.000,00 euroa kuukaudessa. Vuokraan ei sisälly arvonlisäveroa.

Vuokrakohteessa on pidetty katselmointi 11.9.2020 edellisellä vuokrakaudella tehtyihin kunnossapito- ja korjaustöihin liittyen. Samalla katselmoitiin mahdollisia tulevan vuokrakauden aikana tarpeellisia kunnossapito- ja korjaustoimenpiteitä. Katselmointiin osallistui vuokranantaja, vuokralainen ja Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys ry.

Vuokralainen vastaa kustannuksellaan:

  • kaikista rakennukseen kohdistuvista korjauksista ja kunnossapidosta
  • rakennukseen liittyvistä sähkö-, vesi-, lämpö- ja jätehuoltoon liittyvistä kustannuksista
  • tontin sekä tonttiin rajoittuvan katualueen puhtaana- ja kunnossapidosta
  • vastaa kaikista vahingoista, jotka aiheutuvat määräysten ja turvatoimien laiminlyönnistä
  • vuokralainen vastaa vuokrakohteeseen asentamiensa laitteiden ja rakennelmien kunnosta ja kunnossapidosta

 

Vuokralaisen vastuut kohteen ylläpidossa on huomioitu vuokran määrässä.

Tarkemmat ehdot määritellään vuokrasopimuksessa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Tampereen kaupunki vuokraa Pispalan kulttuuriyhdistys ry:lle (2283251-0) tontilla Tahmela-1046-1, os. Hirvikatu 10 (837-215-1046-0001-V0001) sijaitsevan rakennuksen kulttuuritoimintaa varten uudella viiden (5) vuoden vuokra-ajalla alkaen 1.10.2020 ja päättyen 30.9.2025. Vuokra-ajan jatkamisesta neuvotellaan puolivuotta ennen sopimuksen päättymistä. Vuokran määrä on 2.000,00 euroa kuukaudessa. Vuokraan ei sisälly arvonlisäveroa.

Vuokralainen vastaa kustannuksellaan:

  • kaikista rakennukseen kohdistuvista korjauksista ja kunnossapidosta
  • rakennukseen liittyvistä sähkö-, vesi-, lämpö- ja jätehuoltoon liittyvistä kustannuksista
  • tontin sekä tonttiin rajoittuvan katualueen puhtaana- ja kunnossapidosta
  • vastaa kaikista vahingoista, jotka aiheutuvat määräysten ja turvatoimien laiminlyönnistä
  • vuokralainen vastaa vuokrakohteeseen asentamiensa laitteiden ja rakennelmien kunnosta ja kunnossapidosta

 

Vuokralaisen vastuut kohteen ylläpidossa on huomioitu vuokran määrässä.

Tarkemmat ehdot määritellään vuokrasopimuksessa.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere