§ 540 ICT: PALM-työkalujen kehittäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5099/00.01.05/2020

Päätöspäivämäärä

10.9.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kehittämiskoordinaattori Katariina Pahkasalo, 041 730 0136, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Konsernin maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän aikavälin suunnitelma PALM on osa kaupungin talous- ja strategiaprosessia (palvelut, asuminen, liikenne ja maankäyttö). PALM-työssä tarvitaan useissa eri kohdissa tietoa useista eri lähteistä. Aineistojen yhdistämistä joudutaan tekemään käsin, jolloin sen ajantasaisuuden varmistaminen on työlästä ja riski virheille on kohonnut. Erittäin tärkeää on tiedon ajantasaisuuden varmistaminen ja tiedon sujuva virtaus. PALM-prosessia kehitetään yhtäaikaisesti tietohallinnollisten tarpeiden kehittämisen rinnalla; tämä prosessin kehitys voi tarjota uusia näkökulmia myös työkalujen kehittämiselle. Tavoitteena on PALM-työn kehittäminen enemmän investointisuunnittelua ohjaavaksi mm. kokonaiskoordinaatiota parantamalla ja uusia paikkatietopohjaisia työkaluja hyödyntämällä. Erityisesti PALM-työn maankäytön toteutussuunnitelman käyttöliittymä (VASARA) on vanhentunut ja tarvitsee päivitystä. Osana tämän kehitystyötä on tärkeää lisätä joustavuutta, läpinäkyvyyttä ja päivitysmahdollisuuksia.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasäännön 4 §:n mukaan palveluryhmän johtaja johtaa palveluryhmänsä toimintaa ja sen organisointia.

Projektiin liittyvistä hankinnoista päättää tietohallintojohtaja, sillä kyseessä on ict-kehittämismäärärahalla toteuttava projekti.

Projektin kokonaiskustannusarvio on 40.000 e, josta ulkopuolisen rahoituksen osuus on 0 e ja Tampereen kaupungin osuus on 40.000 e.

Projektin toteuttamisaika 1.1.–31.12.2020. Rahoitus on käytettävissä 31.12.2020 saakka.  

Projektin omistaja on kiinteistöjohtaja ja projekti toteutetaan kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -yksikön vetämänä.

Projektipäällikkönä toimii kehittämiskoordinaattori Katariina Pahkasalo.

Taloushallinnon yhteyshenkilö on taloussihteeri Henri Kukkonen.

Projektipäällikön esimiehenä toimii hänen vakituinen esimiehensä kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm ja taloushallinnon yhteyshenkilön esimiehenä hänen vakituinen esimiehensä.

Projektiin liittyvien laskujen asiatarkastus kuuluu projektipäällikölle.

Projektiin liittyvien laskujen hyväksyntä kuuluu projektin omistajalle (Konsernijohtajan päätös 19.12.2019 § 181).

Projektissa noudatetaan Tampereen kaupungin hankintaohjeistusta, taloudenhoidon konsernimääräystä ja projektiohjeistusta.

Projekti on hyväksytty toteutukseen 24.6.2020 (salkkujory, P2-päätös).

Päätös

ICT: PALM-työkalujen kehittäminen -projekti toteutetaan ajalla 1.1.–31.12.2020 Tampereen kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -yksikön vetämänä.

Projektin kokonaiskustannusarvio on 40.000 e, josta ulkopuolisen rahoituksen osuus on 0 € ja Tampereen kaupungin osuus on 40.000 e.

Projekti rahoitetaan tietohallinnon keskitetystä ICT-kehittämismäärärahasta 40.000 euroa (Dno TRE:2345/02.05.00/2020) Elinvoiman ja kilpailukyvyn johtoryhmän käsittelyn mukaisesti.

Rahoitus on käytettävissä 31.12.2020 saakka.

Projektin omistaja on kiinteistöjohtaja.

Projektipäälliköksi nimetään Katariina Pahkasalo.

Projektin kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 113251 ja projektin SAP-tunnus on K1130_ICT_19_45.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere