§ 50 ICT: PALM-työkalujen kehittäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5099/00.01.05/2020

Päätöspäivämäärä

26.1.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kehittämiskoordinaattori Katariina Pahkasalo, 041 730 0136, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Konsernin maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän aikavälin suunnitelma PALM on osa kaupungin talous- ja strategiaprosessia (palvelut, asuminen, liikenne ja maankäyttö). PALM-työssä tarvitaan useissa eri kohdissa tietoa useista eri lähteistä. Aineistojen yhdistämistä joudutaan tekemään käsin, jolloin sen ajantasaisuuden varmistaminen on työlästä ja riski virheille on kohonnut. Erittäin tärkeää on tiedon ajantasaisuuden varmistaminen ja tiedon sujuva virtaus. Erityisesti PALM-työn maankäytön toteutussuunnitelman käyttöliittymä (VASARA) on vanhentunut ja tarvitsee päivitystä. Osana tämän kehitystyötä on tärkeää lisätä joustavuutta, läpinäkyvyyttä ja päivitysmahdollisuuksia. 

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasäännön 4 §:n mukaan palveluryhmän johtaja johtaa palveluryhmänsä toimintaa ja sen organisointia. 

Projektissa toteutettiin vuoden 2020 aikana ICT-kehittämismäärärahalla määrittelykokonaisuus, jonka pohjalta on tunnistettu kehitystarpeita niin ohjelmistojen kuin toiminnan sujuvoittamisen osalta, joiden kehittämistä on tarve jatkaa.

Projektille oli allokoitu rahaa vuonna 2020 oli 60 000 e (alv 0%). Vuoden 2021 rahoitustarve on 75 000 euroa. Projektin kokonaisbudjetti toteutusajalle on näin ollen yhteensä 135 000 euroa. Projektin toteutukseen on allokoitu vuoden 2021 keskitettyä ict-kehittämismäärärahaa 75 000 euroa elinvoima ja kilpailukyky -salkun johtoryhmän 16.12.2020 käsittelyn mukaisesti. Projekti sitoudutaan rahoittamaan tietohallinnon elinvoima ja kilpailukyky -salkulle allokoimasta ict-kehittämismäärärahasta salkun johtoryhmän käsittelyn mukaisesti.

Projektin kokonaisbudjetti on 135 000 euroa. Projekti ei saa ulkopuolista rahoitusta. 

Projektin toteuttamisaika on 1.1.2020–31.12.2021.

Projektin muutosesitys on käsitelty ja hyväksytty elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtoryhmässä 16.12.2020. 

Päätös

ICT: PALM-työkalujen kehittäminen -projektin toteutusaikaa jatketaan 31.12.2021 saakka.

Projektin kokonaiskustannusarvio on 135 000 euroa. Projekti ei saa ulkopuolista rahoitusta. 

Projektia on rahoitettu vuonna 2020 Tietohallinnon keskitetystä ICT-kehittämismäärärahasta 60 000 eurolla elinvoima ja kilpailukyky -salkun johtoryhmän käsittelyjen mukaisesti. Projektin toteutukseen on allokoitu vuoden 2021 keskitettyä ict-kehittämismäärärahaa 75 000 euroa elinvoima ja kilpailukyky -salkun johtoryhmän 16.12.2020 käsittelyn mukaisesti. Projekti sitoudutaan rahoittamaan tietohallinnon elinvoima ja kilpailukyky -salkulle allokoimasta ict-kehittämismäärärahasta salkun johtoryhmän käsittelyn mukaisesti.

Projektin kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 113251 ja projektin SAP-​tunnus on K1130_​ICT_​19_​45. 

Kiinteistöjohtaja päättää Hs § 37 kohta 4) Irtaimen omaisuuden sekä palvelujen hankinta, luovuttaminen ja vuokraus sekä sopimusten hyväksyminen lautakunnan pavun mukaisesti.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere