§ 660 Ikurin koulun ja päiväkodin suunnittelun tilaaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:6496/10.03.06/2020

Päätöspäivämäärä

4.11.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankearkkitehti Arto Huovila, puh. 040 642 7519, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki järjesti arkkitehtisuunnittelun puitesopimuksen tarjouskilpailun avoimella hankintamenettelyllä. Kansallisen kynnysarvon ylittävästä hankinnasta tehtiin hankintailmoitus HILMA-palvelussa. Pää- ja arkkitehtisuunnittelun hankinnan kilpailutuksesta on tehty päätös 11.8.2020 ja se on tullut voimaan 4.9.2020.
Hankintapäätöksen mukaisesti puitesopimuksen piirissä olevilta suunnittelutoimistoja voidaan kilpailuttaa tai niiltä voidaan tehdä tilauksia sopimuksen mukaisesti.
Ikurin päiväkoti ja koulurakennuksen arkkitehtisuunnittelusta on pyydetty kokonaishintatarjous Tilatakomo Oy:ltä 8.10.2020. Ikurin päiväkoti- ja koulurakennuksen hankesuunnitteluvaiheesta sekä arkkitehti- ja pääsuunnittelusta. Suunnittelu sisältää toteutussuunnitteluvaiheen ja myös työmaavaiheen.
Tarjouksesta on neuvoteltu 30.10.2020 ja tarjous on saatu 2.11.2020. Arvonlisäveroton kokonaishintatarjous on 160 000 euroa.

Tilausperusteita ovat puitesopimuksen mukaisen kilpailutuksen sijoitus (1. sija), aikaisemman laadultaan hyvätasoisen luonnossuunnittelun jatkaminen sekä kokemus päiväkoti- ja koulurakennusten suunnittelusta.
Tarjoushinta on aikaisemmin toteutettujen kohteiden palkkioiden tasoinen ja on eri kohteiden vertailun perusteella hintatasoltaan edullinen. Suunnittelupalkkio on 1,6% investoinnin arvosta tai 50,36 euroa/brutto m2.

Maksetaan 4074211, PRR-osa I1350_20_000004.

Päätös

Suunnittelusopimus Ikurin päiväkoti ja koulu -hankkeen arkkitehtisuunnittelusta tehdään Tilatakomo Oy:n kanssa hintaan 160 000,00 euroa (alv 0 %).

Hankintapäätös sitoo Tampereen kaupunkia vasta, kun päätös on saanut lainvoiman ja kun hankinnasta on tehty kirjallinen suunnittelusopimus.

Kiinteistöjohtaja päättää (Hs § 37 kohta 4) Irtaimen omaisuuden sekä palvelujen hankinta, luovuttaminen ja vuokraus sekä sopimusten hyväksyminen lautakunnan pavun mukaisesti.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere