§ 720 Ilokkaanpuistoon liittyvän voimalaitoksen rakentamisen aloitusajankohdan siirtyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:7093/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

2.12.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi, sopimusasiantuntija Kirsi Grönberg, puh. 040 1646418, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki sekä työyhteenliittymä Amodus Oy ja Arkta Rakennus Oy ovat allekirjoittaneet asemakaavaan nro 8617 liittyvän toteutussopimuksen 11.2.2019. Sopimuksen kohteena on asemakaavan nro 8617 mukainen alue, joka käsittää rajatut alueet kiinteistöistä 837-585-3-20, 837-585-3-22, 837-585-4-182, 837-585-8-86, 837-585-8-91, 837-585-8-99. Alue on kaupungin omistuksessa ja alueen kehittämisestä on tehty kaupunginhallituksen 16.3.2015 hyväksymä yhteistyösopimus. Työyhteenliittymä toteuttaa sopimuksen kohteena olevalla alueella asuntorakentamista, joka on osa E-lukulaskentaan ja nollaenergiarakentamiseen liittyvää kehityshanketta.

Työyhteenliittymä suunnittelee, kehittää, rakentaa ja toteuttaa voimalaitoshankkeena Teiskon Viitapohjaan aurinkovoimalan, joka tuottaa energiaa Ilokkaanpuiston tonteille. Voimalaitos tulee ottaa käyttöön siihen mennessä, kun ensimmäinen asuinrakennus käyttöönotetaan. Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen asunto-osakeyhtiöt ovat allekirjoittaneet aurinkosähkövoimalaitoksen maanvuokrasopimuksen 26.4.2019 yksityisen maanomistajan kanssa. 

Asunto Oy Tampereen Auringonsäde on allekirjoittanut toteutussopimuksen mukaisesti ensimäisen maanvuokrasopimuksen 27.5.2019 koskien tonttia 837-321-5397-17.

Toteutussopimuksen mukaisesti voimalaitoksen rakentaminen tulee käynnistää kahden vuoden kuluessa siitä, kun asemakaava nro 8617 on saanut lainvoiman. Kaava on tullut lainvoimaiseksi 19.11.2018. Asuinrakennusten rakentamisen aloitus on viivästynyt, minkä vuoksi myöskään voimalaitosta ei ole aloitettu rakentaa. Toteutussopimuksen mukaisesti Työyhteenliittymä voi perustellusta syystä hakea jatkoa sopimuksen aikatauluvelvoitteisiin. Työyhteenliittymä anoo voimalaitoksen rakentamisen aloittamisen aikarajaa jatkettavaksi 31.12.2021 asti.

Työyhteenliittymä anoo myös maanvuokrasopimuksen rakentamisvelvoitteelle jatkoa 31.12.2023 asti. Maanvuokrasopimuksen mukainen rakentamisvelvoiteaika päättyy 29.2.2022. 

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on pidennyksen myöntämiseksi enintään yhteensä kahdeksi vuodeksi kaupungin luovuttamien tonttien ja muiden alueiden rakentamisvelvollisuuden täyttämiseen.

Päätös

Voimalaitoksen rakentamisen aloitusaikaa jatketaan 31.12.2021 saakka. Mikäli voimalaitos ei ole valmis ensimmäisen asuinrakennuksen valmistuessa, aloitetaan toteutussopimuksen mukainen sakon perintä.

Maanvuokrasopimuksen sopimusehdon nro 3.2 mukaiselle rakentamisvelvoitteelle voidaan myöntää jatkoa enintään kahdesti enintään vuodeksi kerrallaan, edellyttäen, että hankkeella on rakennuslupa ja rakentaminen on aloitettu. Rakentamisaikaa on vielä jäljellä 28.2.2022 saakka ja sille voidaan ennen ko. ajan päättymistä anomuksesta myöntää jatkoa. Hankkeella on jo rakennuslupa (19-0448-R) olemassa, joten rakentamisen aloitus ennen 28.2.2022 toteutunee, eikä estettä jatkon myöntämiselle tuolloin tule olemaan. Päätös rakentamisvelvoiteajan jatkamisesta tehdään tarvittaessa ennen määräajan umpeutumista vuonna 2022.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere