§ 589 Itä-Kangasalan Eräveikot r.y.:n metsästysoikeuden vuokrasopimuksen muuttaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5678/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

5.10.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Itä-Kangasalan Eräveikot r.y.:lle on 30.6.2022 päättyvän vuokrasopimuksen perusteella vuokrattuna hirvieläinten metsästysoikeus kaupungin omistamista tiloista Soramaa 2:101 (211-463-2-101) ja Seula I RN:o 2:92 (211-463-2-92). Alueen koko yhteensä on noin 16,7 hehtaaria. Vuoden 2020 vuokra on 16,53 euroa+ alv. Vuokra on sidottu indeksiin.

Vuokrasopimusta tulisi muuttaa takautuvasti 1.1.2020 alkaen siten, että noin 15.7 hehtaarin suuruinen alue tilasta Soramaa 2:101 (211-463-2-101) poistetaan sopimuksesta, koska on käynyt ilmi, että alue ei ole kaupungin omistuksessa. Sopimus koskee 1.1.2020 alkaen noin 1.0 suuruista aluetta tilasta Seula I RN:o 2:92 (211-463-2-92).

Uudeksi tämänhetkiseksi vuosivuokraksi muodostuisi 1.1.2020 alkaen 0,99 euroa + alv vuodessa. On sovittu, että vuokraa ei perittäisi  aj. 1.1.2020 - 30.6.2022. Muut sopimusehdot säilyisivät ennallaan.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Itä-Kangasalan Eräveikot r.y.:lle vuokratun metsästysoikeuden vuokrasopimusta muutetaan siten, sopimus koskee takautuvasti 1.1.2020 alkaen noin 1.0 hehtaarin suuruista aluetta tilasta Seula I RN:o 2:92 (211-463-2-92).

Vuokraa ei peritä ajalta 1.1.2020 - 30.6.2022.

Tampereen kaupunki suostuu siihen, että vuokra-alueet saadaan liittää hirvieläimiä koskevaan yhteislupa-anomukseen.

Vuokralainen on velvollinen järjestämään vuokra-alueella tehokkaan metsästyksen vartioinnin ja huolehtimaan riistanhoidosta.

Muut vuokraehdot säilyvät ennallaan.                                           

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere