§ 646 JCDecaux Finland Oy:n mainoslaitepaikkoja koskevan vuokrasopimuksen jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:6076/10.00.04/2020

Päätöspäivämäärä

30.10.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

JCDecaux Finland Oy:lle (y-tunnus 0201696-2) on vuokrattu paikkoja odotuskatoksille, kaupunkitiedotustauluille ja mainospilareille samalla sopimuksella. Vuokrasopimus on voimassa 31.12.2020 saakka.

Bussien odotuskatosten paikat on kilpailutettu erillisellä kilpailutuksella yhdessä tulevien raitiotiepysäkkikatosten kanssa. Mainospilarit poistetaan vuoden 2020 aikana, koska laitetyyppi poistuu yrityksen valikoimasta.

JCDecaux Finland Oy on esittänyt, että sopimusta jatketaan vuoden 2021 alusta vain kaupunkitiedotustaulujen osalta. Päättyvän sopimuksen mukaisesti taulujen paikkoja on luovutettu 120 + 12 kpl. Kaupunkitiedotustauluista ei ole peritty vuokraa, koska laitteissa on annettu kaupungille mainospintaa kaupungin omaa tiedotustoimintaa varten. Kaupunkitiedotustauja on tällä hetkellä käytössä 85 kpl.

Käytyjen neuvottelujen perusteella nykyinen päättyvä kaupunkitiedotustauluja koskeva vuokrasopimus korvattaisiin uudella sopimuksella, joka alkaisi 1.1.2021 ja olisi voimassa toistaiseksi kuuden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin. Sopimusta jatketaan 85 kaupunkitiedotustaulun osalta. Muutoin vuokrauksessa noudatettaisiin tavanomaisia vuokraehtoja.

Vuokrasuhdetta jatketaan toistaiseksi voimassa olevana kaupungin ulkomainoslaitepaikkoja koskevan tulevan kilpailutuksen vuoksi. Mikäli olevia mainoslaitteita joudutaan poistamaan työmaan tai muun vastaavan johdosta, kaupunki ei myönnä niille korvaavia paikkoja ennen tulevaa kilpailutusta.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi.

Päätös

Tampereen kaupungin ja JCDecaux Finland Oy:n välistä vuokrasopimusta kaupunkitiedotustauluista jatketaan uudella vuokrasopimuksella ja uusituin vuokraehdoin. Vuokra-aika alkaa 1.1.2021 ja se on voimassa toistaiseksi kuuden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin. Sopimus koskee jatkossa 85 mainoslaitepaikkaa. Laitepaikoista ei periä vuokraa, koska laitteissa on annettu kaupungille mainospintaa kaupungin omaa tiedotustoimintaa varten. Muutoin vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia vuokraehtoja.

Odotuskatoksia ja mainospilareita koskeva sopimus päättyy 31.12.2020.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere