§ 108 Jalitsu Oy:lle vuokratun alueen tiloista 837-585-1-57 ja 837-585-2-105 sopimuksen jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:725/10.00.03/2021

Päätöspäivämäärä

16.2.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi                                            

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Jalitsu Oy on anonut yhteensä noin 7750 m²:n suuruisen alueen tiloista Turtola RN:o 1:57 (837-585-1-57-V0010) ja Viiala I RN:o 2:105 (837-585-2-105-V0025) 31.3.2021 päättyvän vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa jatkettavaksi. Vuokra-alueella sijaitsee paineilmahalli. Alueesta on peritty vuosittain kiinteää 930,00 euron suuruista vuokraa toimintakaudelta (1.10. - 31.3.).

Sopimuksen voimassaoloaikaa voitaisiin jatkaa 10 vuodella 1.4.2021 - 31.3.2031 kuuden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin. Vuokraa tulisi tarkistaa tässä yhteydessä ja sitoa se elinkustannusindeksiin.

Alueelle vahvistettaisiin 1.4.2021 alkaen elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951=100) sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 106,03 euroa toimintakaudessa (tämänhetkinen toimintakauden vuokra 2 093,00 euroa). Muut vuokraehdot säilyisivät ennallaan.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Jalitsu Oy:lle vuokratun yhteensä noin 7750  m²:n suuruisen alueen tiloista Turtola RN:o 1:57 (837-585-1-57-V0010) ja Viiala I RN:o 2:105 (837-585-2-105-V0025), 31.3.2021 päättyvän vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa jatketaan 1.4.2021- 31.3.2031 kuuden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin.

Alueen vuokra sidotaan indeksiin ja alueelle vahvistetaan 1.4.2021 alkaen elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951=100) sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 106,03 euroa toimintakaudessa (tämänhetkinen toimintakauden vuokra 2 093,00 euroa). Muut vuokraehdot säilyvät ennallaan. 

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere