§ 463 Kaanaan jätevesijärjestelmien saneerauksen hankintapäätös

Lataa  Kuuntele 

TRE:3952/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

7.6.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh. 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunkiympäristön palvelualueen ympäristönsuojeluyksikkö on antanut kiinteistötoimelle kehotuksen saattaa Teiskon ilmailu- ja moottoriurheilukeskuksen jätevesijärjestelmät ympäristöluvan Dnro YPA:101120/643/2007 lupaehtojen mukaiseen kuntoon 31.12.2018 mennessä. Kiinteistötoimi maanomistajan edustajana vastaa lupaehtojen mukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta. Kiinteistötoimi on neuvotellut ympäristönsuojeluyksikön kanssa, että jätevesijärjestelmien saneeraus tehtäisiin yhtäaikaisesti lentokentän tankkauspisteen pohjaveden suojaukseen liittyvän urakan yhteydessä. Lentotoimintaan liittyvä ympäristölupa on muutoksenhakukäsittelyssä Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja sen käsittelyaikataulusta ei ole tietoa. Tankkauspisteen pohjavesisuojauksen toimenpiteitä ei ole tarkoituksenmukaista lähteä toteuttamaan ennen kuin lentotoiminnan mahdollistava ympäristölupa on ratkaistu, joten jätevesijärjestelmien saneeraus lupaehtojen mukaisiksi tulisi käynnistää erillisenä hankkeena pikaisesti.

Ramboll Finland Oy:n toimesta on laadittu Teiskon ilmailu- ja moottoriurheilukeskuksen alueen jätevesijärjestelmien saneeraussuunnitelmat. Ramboll Finland Oy vastaa myös saneerausurakan rakennuttamisesta ja valvonnasta 23.4.2019 tehdyn tilauksen mukaisesti. Urakkatarjouspyynnöt lähetettiin kahdelle tarjoajaehdokkaalle. Määräaikaan mennessä 21.5.2019 klo 12.00 mennessä saatiin kaksi tarjousta; KVL- Tekniikka Oy ja Veisu-Tekniikka Oy. Molemmat tarjoajat täyttävät tarjouspyynnön mukaiset vähimmäisvaatimukset ja, että annetut tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia. Rakennuttajakonsultti esittää, että kaupunki  hyväksyy urakan edullisimman tarjoushinnan 59 962,00 euroa (ALV 0 %) ja urakoitsijaksi valittaisiin Veisu-Tekniikka Oy.

Elinvoima ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö on vahvistettu johtaja Rantasen päätöksellä 11.1.2019 4 §. Hallintosäännön 37 § 4 kohdan mukaista  palvelualueen johtajalle määrättyä päätösvaltaa on delegoitu kiinteistöjohtajalle. Toimintasäännön 18 §:n mukaan 15 000 euron tai sen arvoisen hankinnan osalta tulee tehdä viranhaltijapäätös.

Päätös

Teiskon ilmailu- ja moottoriurheilukeskuksen alueen jätevesijärjestelmien saneeraustyön urakoitsijaksi valitaan Veisu-Tekniikka Oy. Urakan kokonaishinta on 59 962,00 euroa (ALV 0 %). Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi valtuutetaan allekirjoittamaan urakkasopimus kun tämä hankintapäätös on saanut lainvoiman. Kustannukset maksetaan kiinteistötoimen käyttötaloudesta, I1350_1_Pohjavesi, Kaanaan moottorirata.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere