§ 793 Kaavaan nro 8429 liittyvän maankäyttösopimuksen rakentamisvelvoitteen jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2528/10.00.03/2014

Päätöspäivämäärä

21.12.2018

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi, puh. 040 806 4007, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki ja Insinöörioppilastalo Oy ovat 1.4.2014 allekirjoittaneet maankäyttösopimuksen liittyen asemakaavamuutokseen nro 8429.

Maankäyttösopimuksessa Insinöörioppilastalo Oy on kiinteistöjen 837-116-273-13 ja 837-116-273-14 silloisena omistajana sitoutunut rakentamaan asemakaavamuutoksen nro 8429 mahdollistamasta rakennusoikeuden määrästä (10 943 k-m2) vähintään puolet neljän (4) vuoden kuluessa siitä, kun asemakaavan muutosehdotusta nro 8429 koskeva päätös on saanut lainvoiman.  Asemakaavan muutosehdotusta nro 8429 koskeva päätös sai lainvoiman 12.9.2014. Maankäyttösopimuksen rakentamisvelvoite päättyi 12.9.2018. Maankäyttösopimuksen mukaan maanomistaja sitoutuu maksamaan kaupungille sopimussakon rakentamisvelvoitteen laiminlyönnistä, ellei kaupunki maanomistajan hakemuksesta myönnä jatkoaikaa velvoitteelle.

Tonteista 837-116-273-13 ja 837-116-273-14 on asemakaavan 8429 mukaisesti muodostettu tontti 837-116-273-16. Tontin 837-116-273-16 omistaa tällä hetkellä As. Oy Tampereen Luminary I ja As. Oy Tampereen Luminary II.

Skanska Talonrakennus Oy on kiinteistön omistajien As. Oy Tampereen Luminary I ja As. Oy Tampereen Luminary II puolesta hakenut rakentamisvelvoitteeseen jatkoaikaa 13.12.2018 asti. Rakennuksessa on pidetty 10.12.2018 osittainen loppukatselmus, jossa rakennus on otettu käyttöön seuraavia keskeneräisiä tiloja lukuunottamatta: Luminary II:n liiketila LH8 sekä kerros 21, Luminary I:n liiketilat LH 2...LH7. 10.12.2018 pidetyssä osittaisessa loppukatselmuksessa maankäyttösopimuksen rakentamisvelvoite on täytetty.

Rakentamisvelvoitteen jatkoajan myöntäminen hakemuksen mukaisesti 13.12.2018 asti on perusteltua huomioiden seuraavat hakijan perustelut:

  • Hanke on korkeaa rakentamista ja asemakaavavaiheen jälkeen meni odotettua kauemmin rakennuslupavaiheen erityisselvityksissä. Tämä siirsi rakentamisvaiheen aloitusta noin vuodella.

  • Rakentamisvaiheen alussa (purku- ja kaivuuvaihe) tuli esiin asioita, jotka siirsivät uudisrakentamisen aloitusta

  • Hankkeen toteuttaminen yhdessä vaiheessa. Iso hanke (80 M€, 16 500 kem2) toteutetaan yhdessä vaiheessa kaavavaiheessa suunnitellun kahden vaiheen sijaan. Hankkeen käyttöönotto vaiheistuu seuraavasti: 1. käyttöönottopäivä (25%) 27.11. 2018, 2. käyttöönottopäivä (73%) 13.12.2018, 3. käyttöönottopäivä (2%) 28.2.2019.

  • Myöhästyminen on vähäistä (3kk) hankkeen koko- ja vaativuusluokka huomioiden.

 

Päätös

Kiinteistöjohtaja myöntää,  Skanska Talonrakennus Oy:n As. Oy Luminary I ja As. Oy Luminary II puolesta tekemän hakemuksen mukaisesti,  asemakaavaan nro 8429 liittyvän maankäyttösopimuksen rakentamisvelvoitteeseen jatkoajan 13.12.2018 asti.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere