§ 345 Kaavatonttiin 837-225-2078-1 kuuluvien muodostusosien myyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2445/02.06.02/2020

Päätöspäivämäärä

29.4.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asemakaavamuutos n:o 2795 on vahvistettu 14.6.1968. Kaavatonttiin 837-225-2078-1 kuuluu noin 274 m2:n suuruiset muodostusosat, jotka ovat Tampereen kaupungin omistuksessa. Nämä muodostuosat  käsittävät lunastusyksikön 837-601-3-234 (1 m2), lunastusyksikön 837-601-3-239 (14 m2), lunastusyksikön 837-601-3-230 (120 m2), lunastusyksikön 837-601-3-233 (1 m2), määräalan tilasta 837-601-3-78 (120 m2) sekä määräalan tilasta 837-601-3-226 (18 m2).  Muut muodostusosat, tilat 837-601-3-72  ja 837-601-3-73 ovat yksityisten henkilöiden omistuksessa ja he ovat halukkaat ostamaan kaupungilta kaupungin omistuksessa olevat muodostusosat. Tilojen 3:72-3:78  yhteiseksi erotettu tiealue (147 m2) on lain 983/76 nojalla siirtynyt 1.3.1977 tilaan 837-601-3-72. Kaavatontti 837-225-2078-1 on osoitettu asemakaavassa erillispientalojen korttelialueeksi (AO), jolla rakennusoikeutta on 180  k-em2. Kaavatontin 837-225-2078-1  lohkominen rekisteritontiksi edellyttää koko tontin muodostusosien yhtenäistä omistusta.

Kaupungin omistamien muodostusosien käyväksi markkinahinnaksi kiinteistötoimi on katsonut olevan 29.318,00 euroa eli 107 €/m2.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Myydään yksityisille henkilöille lunastusyksikkö 837-601-3-234 (1 m2), lunastusyksikkö 837-601-3-239 (14 m2), lunastusyksikkö 837-601-3-230 (120 m2), lunastusyksikkö 837-601-3-233 (1 m2), määräala tilasta 837-601-3-78 (120 m2) sekä määräala tilasta 837-601-3-226 (18 m2).

Kauppahinta on 29.318,00 euroa. Kauppa tehdään tavanomaisin ehdoin. Valtuutetaan maanhankintapäällikkö Ari Kilpi allekirjoittamaan kohteen kauppakirja.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere