§ 700 Kaikuvaara-nimisen kiinteistön 837-585-4-157 ostaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:6261/02.06.01/2020

Päätöspäivämäärä

23.11.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

*********omistaa tilan Kaikuvaara RN:o 4:157, (kiinteistötunnus 837-585-4-157). Tilan pinta-ala on 0,3323 ha ja se sijaitsee Särkijärven läheisyydessä. Tontilla on vaatimattomat vapaa-ajan rakennukset. Alueella on voimassa kantakaupungin yleiskaava, jossa tila on osoitettu keskuspuistoalueeksi. *********on ottanut yhteyttä kiinteistötoimeen ja tiedustelut Tampereen kaupungin ostohalukkuutta. Tilan saaminen kaupungin omistukseen olisi tärkeää, koska yksityisessä omistuksessa oleva kiinteistö rakennuksineen rajoittaa yleiskaavan mukaisen virkistysalueen käyttöä.

Kiinteistötoimi ja ********* ovat neuvotelleet tilan Kaikuvaara, kiinteistötunnus 837-585-4-157 rakennuksineen ostamisesta Tampereen kaupungille. Neuvotteluissa on päädytty siihen, että kauppahinta olisi 31 500,00 euroa. Kauppahinta on samansuuruinen kuin vuoden 2019 kiinteistöverotuksen perusteena käytetty verotusarvo

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Tampereen kaupunki ostaa tilan Kaikuvaara RN:o 4:157 (837-585-4-157) rakennuksineen********* Kauppahinta on 31500 euroa. Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi valtuutetaan allekirjoittamaan kauppakirja. Kauppa muutoin tehdään tavanomaisin ehdoin.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere