§ 221 Kalaistukkaiden hankinta

Lataa  Kuuntele 

TRE:7446/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

12.2.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Metsätalouspäällikkö, Anne Tuominen, puh. 050 517 7053, Anne.J.Tuominen@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja, Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tuomi Logistiikka Oy pyysi Tampereen kaupungin kiinteistötoimen toimeksiannosta tarjouksia kalaistukkaiden hankinnasta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Hankintamenettelynä on hankintalain 32 §:n mukainen avoin menettely. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä tavarahankinta. Hankinnasta lähetettiin hankintailmoitus julkaistavaksi HILMA- palvelussa 16.12.2019 ja tarjouspyyntö oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa.

Osatarjouksia ei hyväksytty. Sopimuskumppaniksi valitaan yksi (1) toimittaja.

Tarjouksen jätti määräaikaan 17.1.2020 klo 12.00 mennessä yksi (1) tarjoaja:
Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry (Y-tunnus 2448478-3).

Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen:

Hankintalain 104 §:n mukaisesti hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta. Tarjouskilpailuun osallistunut tarjous täytti tarjouspyynnön vaatimukset.

Vertailuperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin hinnaltaan halvin tarjous. Tarjouskilpailuun saatiin vain 1 tarjous, joten tarjousvertailua ei voitu tehdä. Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry:n tarjous oli 32.400,00 €/vuosi ja se oli hinnaltaan hyväksyttävä.

Hankintalain 105 §:n mukaan hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Soveltuvuusvaatimusten täyttyminen tulee tarkastaa tarjouskilpailun voittajan osalta ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista.

Hankintayksikkö on tarkastanut valittavaksi esitetyn yrityksen soveltuvuuden ennen hankintapäätöstä.

Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry täyttää tarjouspyynnössä tarjoajien soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry:n tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset on tarkastettu.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa. Asiakirjapyynnöt voi osoittaa osoitteeseen: hankintapalvelut@tuomilogistiikka.fi.

Hankinnan valmistelijana toimivat Tuomi Logistiikka Oy:stä hankinta-asiantuntijat Juulia Koivisto ja Rebekka Wallenius ja Tampereen kaupungilta metsätalouspäällikkö Anne Tuominen.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on luonnonvarojen hankkimisesta enintään 10 vuodeksi, mikäli luovutuksen arvo on alle 200.000 euroa.

Päätös

Sopimus kalaistukkaiden hankinnasta tehdään esityksen mukaisesti Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry (Y-tunnus 2448478-3) kanssa.

Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Sopimus astuu voimaan sopimuksen allekirjoituksesta.

Hankinnan arvonlisäveroton vuosiarvo on sitoumuksetta noin 32.400,00 €/vuosi. Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on sitoumuksetta noin 129.600,00 €.

Hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta, kun hankintasopimus on allekirjoitettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere