§ 827 Kalastusmääräykset Tampereen vesialueilla v. 2020

Lataa  Kuuntele 

TRE:7919/14.03.02/2019

Päätöspäivämäärä

19.12.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Metsätalouspäällikkö Anne Tuominen, puh. 050 517 7053, etunimi.j.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Tampereen kaupungin vesialueilla kalastettaessa ja ravustettaessa vuonna 2020 noudatetaan seuraavia määräyksiä:

Yleiset kalastusmääräykset:

Kaikki luvat ovat järvikohtaisia. Pyydyksiin tulee merkitä järvi, pyydys, pyydysten numerot sekä kalastajan nimi ja yhteystiedot kalastuslain mukaisesti. Kalastettaessa ja ravustettaessa tulee välttää kaikkea sellaista toimintaa, mikä aiheuttaa tarpeettomasti haittaa tai häiriötä rannan omistajille tai haltijoille. Kaupungin uimarannoilla sekä niillä olevilla laitureilla kalastus on kielletty. Sukelluskalastus ja tuulastus on kielletty kaikilla kaupungin omistamilla vesialueilla. Ravustusmääräykset päätetään erikseen. Muutoin kalastuksessa on noudatettava kalastuslain säädöksiä ja määräyksiä.

Seisovien pyydysten hinnat järville

Verkko 10 €, katiska 5 €, pitkäsiima (enintään 100 koukkua) 5 €, madekoukut (enintään 5 kpl) 5 €, rysä 5 € ja ravustuslupa 5 €/merta.                                          

Tammerkosken kalastuslupien hinnat

Vuosilupa 70 €, vuosilupa alle 18-vuotiaille 35 €, viikkolupa 20 €, päivälupa 5 € ja 6 tunnin lupa 4 €.

Pahalammen kalastusluvan hinta

Vuosilupa 10 €.                                                                              

Valvonta

Kalastuksen ja ravustuksen valvontaa Tampereen kaupungin vesialueilla suorittaa Pirkanmaan kalatalouskeskus ry. Lisäksi alueella valvovat kalastusalueiden ja eri yhdistysten kalastuksenvalvojat sopimusten mukaisesti.

Järvikohtaiset määräykset:

Pienvedet
•Tohlopissa on seisovien pyydysten käyttö kielletty, paitsi verkkokalastus on sallittu syys- ja lokakuun ajan. Myös ravustus on kielletty. Yhteen ruokakuntaan myydään yksi (1) verkkomerkki. Verkon korkeus saa olla enintään kolme metriä ja pituus enintään 30 metriä. Suurin jadan pituus on yksi verkko (30 m). Verkkojen, solmuväliltään 26–44 mm, käyttö on kielletty. Pitkäsiiman käyttö on sallittu 1. kesäkuuta lähtien vuoden loppuun. Yhteen ruokakuntaan myydään yksi (1) lupa pitkäsiimaa varten.
•Pulesjärvessä kalastus on sallittu katiskalla 1. päivästä kesäkuuta alkaen vuoden loppuun. Yhteen ruokakuntaan myydään pyydyslupa neljälle (4) katiskalle. Kalastus pitkäsiimalla on sallittu. Yhteen ruokakuntaan myydään yksi (1) lupa pitkäsiimaa varten. Verkkokalastus on sallittu 1. päivästä syyskuuta talvikauden loppuun. Verkkomerkkejä myydään Pulesjärvelle 2 kpl yhteen ruokakuntaan. Verkon korkeus saa olla enintään kolme metriä ja pituus enintään 30 metriä. Suurin jadan pituus on kaksi verkkoa (60 m). Verkkojen, solmuväliltään 26–44 mm, käyttö on kielletty. Mateen koukkukalastus jään aikana on sallittu Pulesjärvellä enintään 20 koukulla/ruokakunta, ei elävällä syötillä eikä iskukoukulla.
•Sääksjärvessä kalastus on sallittu katiskalla. Yhteen ruokakuntaan myydään kaksi (2) lupaa katiskalle.

Näsijärvi ja Pyhäjärvi
•Näsijärvellä ja Pyhäjärvellä kaupungin omistamilla vesialueilla on kalastaminen sallittu seuraavin rajoituksin:
•Kalastus on kielletty Näsijärvellä Tammerkosken niskalla rajoittuen pohjoisessa Särkänniemen itäisimmästä niemennokasta Aspinniemen nokkaan.
•Verkkokalastus on kielletty ympäri vuoden Viinikanlahdessa rajoittuen idässä Ratinan siltaan Ratinan suvannossa ja lännessä Joselininniemen itäisestä kärjestä Hatanpään niemen laivalaituriin.
•Verkkokalastus on kielletty toukokuun ajan 50 m:n etäisyydellä Jalkasaaren ja Pyynikin saarten ympärillä sekä niiden välisellä alueella sekä Viinikanlahdessa rajoittuen idässä Ratinan siltaan Ratinan suvannossa ja lännessä Jalkasaaren eteläkärjestä Härmälänsaaren kärkeen.
•Kalastus seisovilla pyydyksillä on kielletty Viinikanojassa, Pyhäjärven Viinikanlahdessa, rajana Soutukeskuksen ja entisen speedway-radan itäpuoli.
•Näsijärvellä Siivikkalanlahdessa, rajana Jänissaaren ja Keissaaren länsipuoli, on seisovien pyydysten käyttö kielletty jäiden lähdöstä kesäkuun 15. päivän loppuun.
•Yhteen ruokakuntaan myydään verkkomerkkejä enintään neljä (4) kappaletta/ruokakunta. Verkon korkeus saa olla enintään viisi metriä ja pituus enintään 30 metriä. Suurin jadan pituus on neljä verkkoa (120 m).
•Verkkojen, solmuväliltään 26–44 mm käyttö on kielletty Näsi- ja Pyhäjärvessä.
•Yhteen ruokakuntaan myydään enintään neljä (4) lupaa katiskalle/ruokakunta.
•Mateen koukkukalastus on sallittu jään aikana enintään 20 koukulla/ruokakunta, ei elävällä syötillä eikä iskukoukulla.
•Yhteen ruokakuntaan myydään enintään neljä (4) lupaa rysälle/ruokakunta. Rysän korkeus saa olla enintään yhden metrin ja aidan pituus enintään viisi metriä.
•Verkot on merkittävä kalastuslain edellyttämällä tavalla

Tammerkoski                                        
•Kalastus on sallittu kosken suojakaiteen takaa ja Mältinrannassa rannalta
•Kalastus on sallittu yhdellä uistimella tai enintään kolmella perholla perinteisellä perhokalastusmenetelmällä
•Perinteiseen perhokalastukseen (perhovapa, perhokela- ja perhosiima) on varattu alue Kehräsaaren kävelysiltojen alueella kosken itärannalla; muu heittokalastus on tällä alueella kielletty
•Kalastus on kielletty karttaan merkityillä alueilla 1.9.–30.11. välisen ajan (Kalastusasetus 1§): Tammerkosken niskan ja Tampereen sähkölaitoksen padon välisellä kalastusalueella
•Valoramppien päälle ei saa astua
•Kaikkien syöttien käyttö on kielletty
•Kalan tartuttaminen ulkopuolelta on kielletty
•Ravustus on kielletty
•Saaliskiintiö on kaksi (2) lohikalaa/vrk (ei koske siikaa)
•Kiintiön täytyttyä kalastus on lopetettava, toisen kalastajan kiintiöön ei saa pyytää

Pahalampi
•Kalastusta varten on hankittava kalastuslupa. Alle 18-vuotias ei tarvitse lupaa.
•Kalastuslupa oikeuttaa pitämään pyynnissä kerrallaan yhtä vapaa, jossa on yksi koukku.
•Sallittuja kalastusvälineitä ovat onki, kelaonki, pohjaonki, virveli ja perho-onki. Yli nro 14 kokoiset koukut tulee olla väkäsettömiä. Kaikenlainen muu kalastus on kielletty.
•Karppi, ruutana, toutain, suutari, ahven, säynävä ja lahna on kalastuksen yhteydessä vapautettava elävänä takaisin lampeen. Haukia ja särkiä saa ottaa.
•Kalastus on sallittu vain rannalta. Kalastus tulee tapahtua sille tarkoitetuilta avoimilta paikoilta siten, ettei ympäristölle, linnuille, eläimille tai alueen muille käyttäjille aiheudu tarpeetonta häiriötä.
•Syötteinä ovat sallittuja kaikki luonnolliset syötit, keinotekoiset syötit eivät ole sallittuja. Hauen ja ahvenenpyynnissä ovat sallittuja keinotekoiset vieheet.
•Vain luonnosta peräisin olevia ainesosia sisältävät houkuttimet ovat sallittuja.
•Sumpun käyttö on sallittu (minimipituus 2m).
•Kaloja irrotettaessa tulee käyttää koukunirrotinta.
•Kalastusseurat ja muut vastaavat tahot saavat järjestää kalastuskilpailuja/opastustilaisuuksia kiinteistötoimen luvalla.

Kalastuslupien myynti                                          

Kaikki kalastusluvat ovat myynnissä Kalapassin verkkokaupassa ja Kalapassin käteismyyntipisteissä. Luvanmyyjät lisäävät lupien myyntihintoihin palvelumaksun.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rakennusten sekä niihin liittyvien tilojen ja alueiden sekä luonnonvarojen myymisestä tai muusta luovuttamisesta sekä hankkimisesta enintään 10 vuodeksi, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200.000 euroa.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere