§ 640 Kaleva-Hakametsä -paikalliskeskuksen suunnittelukilpailun palkinnon ja palkkioiden maksaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5869/02.07.01/2018

Päätöspäivämäärä

15.10.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi, puh. 040 806 4007, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan Osuuskauppa järjestivät yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n kanssa ilmoittautumiskutsukilpailun Kaleva-Hakametsä -paikalliskeskuksen ydinalueen korttelirakenteesta. Kilpailutehtävänä oli ideoida toiminnallisesti, kaupunkikuvallisesti sekä arkkitehtonisesti korkeatasoinen korttelirakennesuunnitelma alueelle. Hankintamenettelynä oli hankintalain 54 §:n mukainen kansallinen suunnittelukilpailu. Kiinteistöjohtajan hankintapäätös § 662 asiasta on tehty 11.10.2018.

Kilpailu käytiin kutsukilpailuna ja osallistuvat kilpailuryhmät valittiin ilmoittautumismenettelyn perusteella. Määräaikaan mennessä kilpailuun ilmoittautui 21 kilpailuryhmää. Kelpoisuusvaatimukset täyttävien kilpailuryhmien joukosta valittiin pisteytyksen perusteella mukaan kutsukilpailuun neljä (4) kilpailuryhmää. Kaikki mukaan kutsutut toimittivat kilpailutyönsä kilpailun päättymisaikaan mennessä.

Kilpailuohjelman mukaisesti kullekin kutsukilpailuun valitulle ja hyväksytyn kilpailuehdotuksen jättäneelle ryhmälle maksettiin palkkiona 25 000 euroa. Lisäksi kilpailun voittaneen ehdotuksen laatineelle kilpailuryhmälle maksettiin 20 000 euron palkinto. Summiin lisättiin arvonlisävero 24 %. Suomen Arkkitehtiliitto (SAFA) peri kilpailusääntöjensä mukaan 10 % palkkioista ja palkinnosta.

Palkinnosta ja palkkioista puolet (50 %) maksoi Tampereen kaupunki/kiinteistötoimi ja puolet (50 %) Pirkanmaan Osuuskauppa. Asemakaavoitus maksoi Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) perimän palkkion.

Kilpailun palkintolautakunta päätti yksimielisesti jakaa 20 000 euron palkinnon kilpailuehdotukselle Sarana, sekä kunniamaininnan kilpailuehdotukselle Kun kaupungin läheisyys alkaa tuntua.

Valinnan jälkeen nimikuoret avattiin ja voittajaehdotuksen tekijäksi osoittautui Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy. Kunniamaininnan saaneen työn tekijäksi osoittautui L Arkkitehdit Oy.

Muiden kilpailuehdotusten tekijät olivat: Kirjokansi HELT Arkkitehdit Oy ja ArkOpen Oy ja Kalevan Malja Arkkitehtitoimisto AJAK Oy, Adalbert Aapola ja Jarkko Kettunen.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasäännön § 21 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja.

 

Päätös

Todetaan Kaleva-Hakametsä -paikalliskilpailun voittajaksi Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy:n kilpailuehdotus Sarana ja todetaan kilpailuohjelmassa määritellyt palkinto ja palkkiot maksetuiksi arvostelupöytäkirjan mukaisesti.

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA on laskuttanut palkinnon ja palkkiot Pirkanmaan Osuuskaupalta ja kiinteistötoimelta sekä maksanut palkinnon ja palkkiot 24.4.2019 kilpailuryhmille. Kiinteistötoimen osuus palkinnosta ja palkkioista (50 % eli yhteensä 60 000 euroa+ alv 24 %) on maksettu 7.2.2019 tililtä 451200, hankkeelta Kalevanaukio K1350_1719_031.

 

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere