§ 553 Kämmenniemen tennis ry:n sopimuksen jatkaminen tilasta 837-708-5-18

Lataa  Kuuntele 

TRE:5340/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

16.9.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi                                            

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kämmenniemen tennis ry:llä on ollut vuokrattuna n. 700 m²:n suuruinen tenniskenttäalue tilasta Sillanpää RN:o 5:18 (837-708-5-18-V0001) 31.12.2020 päättyvällä sopimuksella. Tämän hetkinen vuosivuokra on 272,96 euroa ja vuokra on sidottu indeksiin.

Yhdistys on pyytänyt vuokrasopimuksen jatkamista 5 vuodella, 1.1.2021 - 31.12.2025.

Asemakaavoituksen kaupunkiympäristön suunnittelusta saadun tiedon mukaan sopimuksen jatkamiselle ei ole estettä.

Sopimuksen jatkamisen yhteydessä vuokraa tulisi tarkistaa siten, että alueelle vahvistettaisiin 1.1.2021 alkaen elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 15,96 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 314,00 euroa). Muut vuokraehdot pysyisivät ennallaan.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Kämmenniemen tennis ry:lle Kämmenniemen tilasta Sillanpää RN:o 5:18 (837-708-0005-0018-V0001) tenniskenttäalueeksi vuokratun noin 700 m²:n suuruisen alueen vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa jatketaan 1.1.2021 – 31.12.2025.

Alueelle vahvistetaan 1.1.2021 alkaen elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 15,96 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 314,00 euroa). Muut vuokraehdot pysyvät ennallaan.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere