§ 727 Kangasalan Lamminrahkan koulukeskuksen yleisen arkkitehtikilpailun hankinta

Lataa  Kuuntele 

TRE:4504/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

8.12.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankepäällikkö Jarmo Viljakka, puh. 040 806 4105, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 6.3.2017 Ojala-Lamminrahkan alueen toimenpanosuunnitelman päivityksen (Ojala-Lamminrahkan toimeenpanosuunnitelma, Kangasala TE 233/2017, TRE: 1262/10.00.02/2017) jossa on esitetty Lamminrahkan koulukeskuksen yhteishankkeen rakentamisaikataulun ja kustannusten jaon periaate. Toimeenpanosuunnitelman perusteella tehty Lamminrahkan koulukeskuksen tarveselvitys hyväksyttiin asunto- ja kiinteistölautakunnassa 20.3.2019 ja sivistys- ja kulttuurilautakunnassa 21.3.2019 (TRE: 1832/10.03.07/2019). 

Jatkosuunnitteluun liittyen on pää- ja arkkitehtisuunnittelun pohjaksi valmisteltu yleistä arkkitehtuurikilpailua yhteistyössä Kangasalan kaupungin kanssa. Arkkitehtuurikilpailun valmistelutyön kustannukset on sovittu jaettaviksi Tampereen kaupungin ja Kangasalan kaupungin kesken. Kangasalan kaupungin osuus on sopimuksen mukaisesti 72% ja Tampereen kaupungin 28%.

SAFAn järjestämän yleisen arkkitehtikilpailun liitteen mukaiset valmistelu- ja järjestämiskustannukset muodostuvat SAFA palvelukokonaisuudesta, yhteensä 181 000 euroa, josta Tampereen kaupungin osuus on 50 680 euroa. 

Kilpailun kokonaiskustannusarvio on tarkennettuna 203 000 euroa, josta SAFA laskuttaa suoraan kaupunkien osuudet, yhteensä 181 000 euroa. Jäljelle jääväksi osuudeksi (kilpailusihteeri ja muut kulut) on arvioitu 22 000 euroa, josta Kangasalan osuus 72 % on 15 840 euroa ja Tampereen osuus 28 % on 6 160 euroa. Kilpailusihteerin ja muiden kulujen toteutuma on 20 871,55 euroa (alv 0 %), josta Kangasalan osuus 72 % on 15 027,50 euroa (alv 0 %) ja Tampereen osuus 28 % on 5 844,05 euroa (alv 0 %).

Kiinteistöjohtaja päättää irtaimen omaisuuden sekä palvelujen hankinta, luovuttaminen ja vuokraus sekä sopimusten hyväksyminen lautakunnan pavun mukaisesti.(Hs § 37 kohta 4).

Päätös

Tilataan SAFA arkkitehtuurikilpailun palvelukokonaisuus Suomen arkkitehtiliitto SAFA:lta. Arkkitehtikilpailun kustannuksia voidaan hyväksyä enintään 125 000 euroon saakka.

Arkkitehtikilpailun kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 135004.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere