§ 608 Kaukajärven jäällä ajoa koskevan maastoliikennelain (1710/1995) mukaisen muutosesityksen lausunto

Lataa  Kuuntele 

TRE:5549/11.01.00/2020

Päätöspäivämäärä

12.10.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Hämeen lääninhallitus on 8.4.1987 antamallaan päätöksellä kieltänyt moottoriajoneuvolla jäällä ajamisen Vehmaisten silloisen kalastuskunnan, nykyinen Vehmaisten osakaskunta, pyynnöstä Kaukajärvellä sekä Tampereen että Kangasalan puolella.

Vehmaisten osakaskunta on esittänyt Pirkanmaan ELY-keskukselle Hämeen lääninhallituksen 8.4.1987 tekemän päätöksen muuttamista siten, että jäällä ajokielto olisi voimassa muuten alkuperäisen mukaisesti, mutta jäällä liikkuminen moottoriajoneuvolla olisi sallittua virkistyskäytön, hoidon ja kunnossapidon mahdollistamiseksi seuraavasti:

  • muutosta haetaan toistaiseksi voimassa olevaksi
  • latujen, luistelu- ja kävelyalueiden teko, hoito ja kunnossapito moottoriajoneuvoa käyttäen
  • virkistyskäyttöä edistävien tapahtumien järjestämiseksi tarpeellinen jäällä ajo moottoriajoneuvolla
  • järvien hoidon ja kunnossapidon kannalta tarpeellinen liikkuminen jäällä moottoriajoneuvolla
  • moottoriajoneuvon käyttäjä huolehtii melun, ihmisten turvallisuuden sekä ympäristönsuojelun huomioimisesta laitteen käytössä kulloinkin soveltuvassa lainsäädännössä määrätyllä tavalla
  • edellä mainittujen toimintojen järjestäminen edellyttää lisäksi erillistä vesialueen omistajan lupaa

Muutoksenhaulla on tarkoitus mahdollistaa sellainen jääpeitteen aikainen virkistyskäyttö, jonka järjestäminen palvelee asukkaiden lähivirkistysmahdollisuuksia ja -tarpeita, jotka ovat huomattavasti lisääntyneet. Kuluneen kolmenkymmenen vuoden aikana järven ympäristössä on rakennettu paljon ja väestömäärä eri kaupunginosissa on kasvanut. Järvi on merkittävä kesä- ja talviaikainen lähiliikunta- ja virkistysalue ympäristön asukkaille ja myös muualta tuleville. Käyttömäärät ovat kasvaneet.

Lisäksi alueen toimijat järjestävät erilaisia tapahtumia järven ympäristössä ja osin järvellä talviaikaan, esimerkiksi hiihtoa, napakelkkailua, kävelyä ja pilkkikisoja. Jäälle auratut kävelyreitit ovat helpottaneet viranomaistyönä ajettujen hiihtolatujen käyttöä, kun koiranulkoiluttajat ja muut kävelijät ovat malla reitillään.

Haettu muutos tulisi voimaan 1.12.2020. PIRELY/6326/2020.

Maastoliikennelain 9 §:n mukaisesti niille, joita asia koskee, varataan tilaisuus tulla kuulluksi. Kirjallinen muistutus on mahdollista antaa 1.11.2020 mennessä.

Päätös

Tampereen kaupunki puoltaa Vehmaisten osakaskunnan hakemusta eikä sen suhteen ole tarpeen antaa asiasta muistutusta.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere