§ 705 Kaukolämpölinjan sijoittaminen Ilmailunkadulle Härmälään

Lataa  Kuuntele 

TRE:7038/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

26.11.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Päätöksen perustelut

Tampereen Sähkölaitos Oy on pyytänyt saada sijoittaa kaukolämpölinjan kaupungin omistamille tonteille ja maa-alueille:
837-596-2-37-V0004, 837-301-917-3-V0001, 837-301-9901-0-V0009, 837-301-919-1-V0002, 837-301-9908-0-V0008, 837-301-936-1-V0001, 837-301-9906-0-V0002, 837-301-935-1-V0001.

Sijoittamissopimuksen osapuolet olisivat Tampereen kaupunki ja Tampereen Sähkölaitos Oy.

MRL:n 161 §:n nojalla kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia.
Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteutumista. Johdon omistaja on selvittänyt, että kaukolämpölinjan sijainti ei vaikeuta kaavoitusta tai muuta maankäyttöä. Mikäli johtoalue kuitenkin vaikeuttaa tulevan asemakaavan laatimista ja tai alueen muuta myöhempää käyttöä, neuvotellaan tästä erikseen johdon omistajan kanssa.

Yllä mainitulla perusteella on tarkoituksenmukaista, että Tampereen Sähkölaitos Oy:lle myönnettäisiin lupa sijoittaa kaukolämpölinja kaupungin omistamille maa-alueille ja alueista tehtäisiin 1.12.2020 alkaen toistaiseksi voimassa oleva kaukolämpölinjan sijoitussopimus.

Alueiden käytöstä perittäisiin 200,00 euron kertakorvaus.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.    

Päätös

Tampereen Sähkölaitos Oy:lle tehdään sijoitussopimus kaukolämpölinjan sijoittamisesta kaupungin omistamille tonteille ja maa-alueille Ilmailunkadulle Härmälään :
837-596-2-37-V0004, 837-301-917-3-V0001, 837-301-9901-0-V0009, 837-301-919-1-V0002, 837-301-9908-0-V0008, 837-301-936-1-V0001, 837-301-9906-0-V0002, 837-301-935-1-V0001.

Sopimus alkaa 1.12.2020 ja on voimassa toistaiseksi. Alueiden käytöstä peritään 200,00 euron kertakorvaus.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere