§ 760 Kaupin päiväsairaalan, Parantolankatu 4, vuokraaminen Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle

Lataa  Kuuntele 

TRE:7651/02.07.03/2020

Päätöspäivämäärä

21.12.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöpäällikkö Jyrki Miettinen, puh. 040 173 0234, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtajan 1. varahenkilö, maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi, puh. 040 806 4007, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti 16.3.2020, että kaupungin ja Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (PSHP) mielenterveys- ja päihdepalvelut yhdistyvät. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri hyväksyi päätöksen omassa kokouksessaan 16.3. Integraatiossa osa Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluita siirtyy PSHP:n psykiatrian toimialueen vastuulle vuoden 2021 alusta lähtien. 

Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ovat neuvotelleet Kaupin päiväsairaalan (rak. nro 73) tilojen vuokraamisesta, osoitteesta Parantolankatu 4, 33500 Tampere. Vuokrattavien tilojen yhteenlaskettu pinta-ala on noin 1 007,7 m2, tekniset tilat eivät sisälly vuokrattavaan pinta-alaan. Vuokrattavien tilojen käyttötarkoituksena on sosiaali- ja terveysalan toiminta. Tiloja ei ole tarkistusmitattu eikä vuokra ole pinta-alaperusteinen.

Vuokra-aika ja vuokranmaksuvelvollisuus alkavat 1.1.2021. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi kahdentoista (12) kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla. Sopimushetkellä vuokrakohteen pääomavuokra on 17 510,00 euroa kuukaudessa ja tonttivuokra 1 094,36 euroa kuukaudessa. 

Pääoma- ja tonttivuokran lisäksi vuokralainen sitoutuu maksamaan ylläpitovuokraa, jota vastaan vuokranantaja järjestää kohteen ylläpitopalvelut vuokrasopimuksen liitteenä olevan vastuujakotaulukon mukaisesti. Arvioperusteinen ylläpitovuokra on sopimuksen alkaessa 3 023,10 euroa kuukaudessa.

Vuokriin lisätään laskutettaessa kulloinkin voimassa oleva arvonlisäveron määrä. Muutoin vuokrasuhteessa noudatetaan liitteenä olevan vuokrasopimuksen ehtoja ja lakia liikehuoneistojen vuokrauksesta.

Sopimus jää hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle, koska julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016 hankintalaki) 9 § 1 momentin 1) kohdan mukaan lakia ei sovelleta maan, olemassa olevien rakennusten tai muun kiinteän omaisuuden hankintaan tai vuokraukseen.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Tampereen kaupunki vuokraa Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle tiloja Kaupin päiväsairaalasta (rak. nro 73), osoitteessa Parantolankatu 4, 33500 Tampere. Vuokrattavien tilojen käyttötarkoituksena on sosiaali- ja terveysalan toiminta. Kaupin päiväsairaalan vuokrattavien tilojen yhteenlaskettu pinta-ala on noin 1 007,7 m2, tekniset tilat eivät sisälly vuokrattavaan pinta-alaan. Tiloja ei ole tarkistusmitattu eikä vuokra ole pinta-alaperusteinen. Vuokra-aika ja vuokranmaksuvelvollisuus alkavat 1.1.2021. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi kahdentoista (12) kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla.

Allekirjoitus

Maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi, kiinteistöjohtajan 1. varahenkilö

Organisaatiotieto

Tampere