§ 501 Kaupungille vuokratun toimitilan os. Veertsankuja 3 vuokrasopimuksen täydentäminen, piha-alue

Lataa  Kuuntele 

TRE:4332/02.07.03/2019

Päätöspäivämäärä

19.6.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tila-asiantuntija Taru Kyllästinen, puh. 044 430 9087, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen toimitusjohtaja on 9.4.2014
§ 74 tekemällään päätöksellä vuokrannut 1.5.2014 alkaen
toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella Kuortti
Invest Oy:ltä halli-, toimisto ja sosiaalitilaa pinta-alaltaan
n. 336 m2 osoitteesta Veertsankuja 3 Tampere, Tampereen Infra
Liikelaitoksen käyttöön.

1.10.2016 alkaen kohteesta on vuokrattu lisäksi varastotiloja
n.168 m2 sekä piha-aluetta, autopaikkoja ja konesäilytystilaa.
1.10.2018 alkaen kohteesta vuokrattu lisää toimitilaa n.120 m2.

1.7.2019 alkaen kohteesta vuokrataan lisää piha-aluetta nykyisen
150 m2 lisäksi. Lisää tilaa piha-alueelta vuokrataan n. 250 m2.
Tämän piha-alueen vuokra on 250,00 euroa/kk lisättynä arvonlisäverolla.

Muilta osin alkuperäisen vuokrasopimuksen ehdot pysyvät
muuttumattomina ja niitä sovelletaan myös kaikkiin kohteesta
vuokrattuihin lisätiloihin.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti
asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen
ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Tampereen kaupunki vuokraa Kuortti Invest Oy:ltä
(y-tunnus 0810802-4) 1.7.2019 alkaen lisää piha-aluetta
n. 250 m2 kohteesta Veertsankuja 3 Tampere ,nykyisten
vuokrattavina olevien tilojen ja piha-aleen lisäksi.
Vuokra-alueeseen lisättävän piha-alueen vuokra on
250,00 euroa/kk lisättynä arvonlisäverolla.

Tämä päätös täydentää Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen
toimitusjohtajan päätöstä 9.4.2014 § 74 ja 1.5.2014 alkanutta
vuokrasopimusta Tampereen kaupungin ja Kuortti Invest Oy:n
välillä.

Muilta osin alkuperäisen vuokrasopimuksen ehdot pysyvät
muuttumattomina ja niitä sovelletaan myös kaikkiin kohteesta
vuokrattuihin lisätiloihin.

Vuokrasopimukseen sovelletaan lakia liikehuoneiston
vuokrauksesta.

Organisaatiotieto

Tampere