§ 52 Kaupungin etuosto-oikeus kiinteistökaupassa

Lataa  Kuuntele 

TRE:520/02.06.02/2021

Päätöspäivämäärä

26.1.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh. 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus on päätöksellään 2.2.2004 § 61 siirtänyt päätösvaltaansa etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisessä kiinteistöjohtajalle.

Tampereen kaupungilla on etuostolain mukaan etuosto-oikeus seuraavassa kiinteistökaupassa:

Kaupan pvm                   18.12.2020

Kaupan kohde                Määräala tilasta  837-714-1-240

Pinta-ala:                        60,5 ha                                                                   

Sijainti:                            Pulesjärvi

Kauppahinta:                  245 000,00  euroa                                          

Kaavoitustilanne:            Yleiskaava

 

Kiinteistötoimi katsoo, ettei etuosto-oikeuden käyttäminen tässä kiinteistökaupassa ole tarkoituksenmukaista. 

Etuostolain 21 §:ssä  säädetään, että päätökseen, jolla kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan, ei sovelleta, mitä kuntalain 92 §:ssä säädetään.

Etuostolain 22 §:n 2 momentin nojalla tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.                            

Päätös

Alla selostetussa kiinteistökaupassa ei käytetä etuosto-oikeutta.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere