§ 344 Kaupungin ja Ahlmanin koulun Säätiö sr:n välinen nautojen laidunsopimuksen jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:1481/10.00.03/2023

Päätöspäivämäärä

16.3.2023

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo- Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupungin kiinteistötoimi on tilannut Iidesjärven rantalaitumen hoitosuunnitelman vuosille 2021 - 2026. Hoitosuunnitelman laati ProAgria EteläSuomen MKN maisemapalvelut. Se laadittiin osana valtionavustuksen saanutta Kuntahelmi-hanketta nimeltään Iidesjärven lintuvesikunnostus. 

Tampereen kaupungin ja Ahlmanin koulun Säätiö sr:n (y-tunnus 0155402-1) välinen nautojen noin 2,8 hehtaarin suuruisen laidunalueen sopimus vuosille 2021-2022 Iidesjärvellä tiloilla 837- 585-9-29, 837-585-4-181 ja 837-585-11-269 on hyväksytty kiinteistöjohtajan päätöksellä 21.4.2021, § 276. Sopimus on allekirjoitettu 6.5.2021.

Sopimuksen perusteella Ahlmanin koulun Säätiö sr:n naudat ovat laiduntaneet Iidesjärvellä kausina 2021-2022. Kaupunki on saanut valtionavusta uudelle Kuntahelmi-hankkeelle nimeltään Iidesjärven ja Vähäjärven lintuvesikunnostuksien jatko. Uuden hankkeen yhtenä toimenpiteenä on laidunnuksen jatkaminen Iidesjärven rantalaitumella vuosina 2023-2024.

Laidunalueen sopimusta tulisi jatkaa vuosille 2023-2024 muiden sopimusehtojen pysyessä ennallaan.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Tampereen kaupungin ja Ahlmanin koulun Säätiö sr:n (y- tunnus 0155402-1) välinen nautojen noin 2,8 hehtaarin suuruista laidunalueen sopimusta jatketaan vuosille 2023-2024 Iidesjärvellä tiloilla 837-585-9-29, 837-585-4-181 ja 837-585-11-269 muiden sopimusehtojen pysyessä ennallaan.

Liitteet:

Allekirjoitettu nautojen laiduntamissopimus

 

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere