§ 666 Kaupungin ja Ilves r.y.:n välisen Leinolan kenttää koskevan sopimuksen ja liitteen hyväksyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5998/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

9.11.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6676, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Päätöksen perustelut

llves r.y. on pyytänyt saada vuokrata 8 012 m²:n suuruisen alueen yleiseltä alueelta Linnainmaan kaupunginosan puistot 37P (837-37-9903-0-V0003, Sammalladonpuisto).

Yhdistys on rakentanut kentän ja kustannuksellaan päällystänyt kentän tekonurmipinnoitteella.

Ilves r.y:n, Kiinteistötoimen, Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden, Liikunta- ja nuorisoyksikön sekä Liikuntapalveluiden kesken käytyjen neuvotteluiden perusteella noin 8 012 m²:n suuruisen alueen vuokraamisesta, alueen perustamisesta sekä alueen käyttöön liittyvien laitteiden rakentamisesta ja alueen käytöstä on laadittu ehdollinen maanvuokrasopimus ja liite. Valmisteltaessa maanvuokrasopimusta on lähtökohtana ollut, että kenttä on normaaleina koulupäivinä koulun käytössä ja muun ajan vuokramiehen käytettävissä lajiharjoitteluun. Tosin siten, että koulukäytön jälkeen vapaaksi jäävät vuorot ovat yksittäisten kansalaisten käytön lisäksi vuokrattavissa myös muille harrastajaryhmille.

Maanvuokrasopimus ei ole kiinnityskelpoinen, mutta pitää sisällään rajattuun siirtoon oikeuttavan ehdon. Tämän ehdon mukaan vuokramiehellä on oikeus siirtää kaupunkia kuulematta vuokraoikeus Ilves r.y.:n perustamalleen tai omistamalleen yhtiölle. Mikäli yhtiön osake-enemmistö tai todellinen määräämisvalta yhtiön hallinnossa siirtyy siltä tai niiltä, jolla tai joilla se tätä sopimusta allekirjoitettaessa on ollut, on kaupungilla oikeus irtisanoa vuokrasopimus päättymään välittömästi.

Lisäksi maanvuokrasopimuksella ja liitteellä on määritelty molempien osapuolten vastuut aluetta koskevan sopimuksen elinkaaren aikana.

Vuokrasopimuksen liitteen osapuolena kaupungin puolesta on Tampereen kaupunki, Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, Liikunta- ja nuorisoyksikkö sekä Liikuntapalvelut ja he ovat antaneet lausunnon sopimuksen liitteestä.

Alueelle tulisi vahvistaa luovutusehdot ja vuokrata alue Ilves r.y.:lle

Ottaen huomioon alueen koko ja käyttötarkoitus on tämänhetkiseksi vuosivuokraksi määritelty 4 259,74 euroa sekä indeksiin sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 216,45 euroa vuodessa. Vuokra-aika alkaa takautuvasti 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2040 ja muut ehdot ovat tavanomaiset.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Tämänhetkiseksi vuosivuokraksi on määritelty 4 259,74 euroa sekä indeksiin sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 216,45 euroa vuodessa. Vuokra-aika alkaa takautuvasti 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2040 ja muut ehdot ovat tavanomaiset.

Kaupungin ja Ilves r.y.:n välinen yleiseltä alueelta Linnainmaan puistot 37P (837-37-9903-0-V0003) noin 8 012 m²:n suuruista vuokra-aluetta koskeva ehdollinen, 1.1.2020 alkanut pitkäaikainen maanvuokrasopimus sekä liite hyväksytään.

Lausunnot

Liikuntapäällikkö Heinonen:

Liikunta- ja nuorisoyksikkö on sopinut erillisellä sopimuksen liitteellä Ilves r.y.:n kanssa kentän käytön vastuista ja tarkennuksista. Liitteen mukaisesti muun muassa kentältä tulee varata päivisin aikoja koululaisten käyttöön ja sen tulee olla kaupungin luistinratakäytössä talvisin.

Näin ollen liikunta- ja nuorisoyksikön puolesta ei ole estettä vuokrata aluetta Ilves r.y.:lle ja samalla liikunta- ja nuorisoyksikkö hyväksyy vuokrasopimuksen liitteen.

Alueelle tulisi vahvistaa luovutusehdot ja vuokrata alue Ilves r.y.:lle.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere